Uchwała Nr LIII/155/19 w sprawie Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021.

z dnia 19 listopada 2019 r.

Na podstawie § 22 ust. 3  uchwały   Nr XIII/401/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Brochów   ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2003 r. nr 211, poz. 3182 z późn. zm.) Rada Osiedla Brochów uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Osiedla wskazuje do realizacji następujące projekty:

1. Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Afgańskiej i Pakistańskiej

 • uporządkowanie zieleni i wprowadzenie nowych nasadzeń drzew,
 • remont i uzupełnienie chodników, ścieżek i elementów małej architektury,
 • oświetlenie skweru,
 • montaż placu zabaw, ławek, koszy na śmieci,
 • uporządkowanie parkowania przy ul. Afgańskiej i Pakistańskiej. dz. nr: 11, Ark: AR_17, obr.: Brochów

2. Rozbudowa Parku Brochowskiego

 • rozszerzenie obecnie realizowanego z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego projektu elektryfikacji i oświetlenia parku oraz wykonanie ścieżek parkowych,
 • postawienie od 1 do 2 toalet w zależności od ostatecznie oszacowanych w konsultacjach potrzeb,
 • montaż ławek, koszy na śmieci i dodatkowe nasadzenia. dz. nr: 3/3 i 22/4, Ark: AR15, obr.: Brochów

3. Opracowanie koncepcji/projektu zagospodarowania, przebudowy i rozbudowy Parku Brochowskiego oraz Promenady Brochowskiej z uwzględnieniem połączeń z Parkiem Na Skraju, Parkiem Bieńkowickim oraz Promenadą Krzycką.

Projekt będzie podstawą do dalszych inwestycji w tereny zieleni i rekreacji na Brochowie dz. nr: 3/1, 3/2, 3/3, 22/1, 22/4 Ark: AR15; 20/5, 29, 30 Ark: AR23; 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 38, Ark: AR24; 50/1, 50/2, 51, 52/3, 52/4, 52,5, 56/4, 40/8, 63/6, 63/7, 57/7, 54/6 Ark: AR26 obręb Brochów

4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Laotańskiej i chodnika przy ulicy Wiaduktowej na odcinku od Orlika do Parku Brochowskiego dz. nr: 9/1, 10 , Ark: AR6 , obr.: Brochów

5. Skwery przy ul. Centralnej:

a) Centralna/ Węgierska dz. nr: 17, 18 , Ark: 16, obr.: Brochów

b) Centralna/ Semaforowa dz. nr: 48, 50/3, Ark: 16, obr.: Brochów

 • rewitalizacja terenów zielonych, pielęgnacja i uzupełnienia zieleni;
 • remont i budowa ścieżek wraz elementami małej architektury;
 • oświetlenie parkowe;
 • place zabaw/siłownie.

6. Przebudowa skrzyżowania i zagospodarowanie nowego placu przy ulicy Semaforowej/ łącznik Semaforowej w celu poprawy bezpieczeństwa przed szkołą podstawową nr 80 i przedszkolem nr 51.

 • wyniesienie całego lub części skrzyżowania Semaforowa-łącznik Semaforowa oraz oznaczenie wyróżniającym kolorem lub rodzajem nawierzchni;
 • wyznaczenie szerokiego przejść dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów ze ścieżki rowerowej;
 • zagospodarowanie terenów oznaczonych w MPZP symbolami 5KDPL/1 (place, skwery) oraz 12 ZP/5 (zieleń parkowa) pod plac z zielenią urządzoną, ścieżkami i małą architekturą;
 • zadanie dotyczy również ścieżek między terenami basenu, szkoły i przedszkola (6KDPR/9 oraz 6KDPR/8);
 • w części, pozostawienie istniejącego parkingu przy przedszkolu; dz. nr: 31/1, 32/7, 37/14, 37/13, 38/3, 39/4, 38/7, 37/9, 37/4 ,39/5 Ark: 22 , obr.: Brochów

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Rada Osiedla Brochów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *