Sesja Rady Osiedla nr VIII/2017

W dniu 3 października 2017 roku od godziny 18:00, w małej sali w siedzibie Centrum Edukacji Społecznej przy ul. Koreańskiej 1a, odbyła się ósma sesja Rady Osiedla Brochów w kadencji 2017-2021. Prezentujemy protokół i listę obecności z sesji.

Protokół i porządek obrad

Sesja miała następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  Obrady prowadził przewodniczący Marek Sadowski. Obecnych radnych 12, goście:

  • p. Grzegorz Dondziak i p. Marta Pal ze Straży Miejskiej Wrocławia
  • a także p. Hanna Dworzak – mieszkanka Brochowa

 2. Przyjęcie porządku obrad

 3. Omówienie informacji ze ZDIUM i wytypowanie odcinków ulic, na których powinny zostać wyremontowane chodniki: ul. Biegła, Koreańska, Chińska oraz Semaforowa.

 4. Kontynuacja sprawy naruszenia MPZP na terenie Osiedla przez inwestora. Radny Jakub Szymczak i p. Hanna Dworzak przedstawili relację ze spotkania z dyrektorem Fokczyńskim. Podjęto decyzję o umówieniu spotkania z wojewodą dolnośląskim, Pawłem Hreniakiem, w związku z niejasną sytuacją nowych budów i samowoli deweloperów.

 5. Podjęto decyzję o wysłaniu pisma do PINB odnośnie samowoli budowlanej w związku z wyburzeniem budynku piekarni Hert.

 6. Podjęto decyzję o złożeniu wniosku o wybudowanie progów zwalniających jako mechanizmu uspokojenia ruchu przy ul. Tatarskiej i Polnej.

 7. W odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców postanowiono skierować pisma do sieci handlowych zachęcające do otwierania sklepów na Brochowie oraz do właściciela Biedronki zwracające uwagę na niewystarczającą liczbę osób pracujących na kasie.

 8. W związku z rozwojem osiedla postanowiono rozpocząć prace nad pismami do MPK, PKP, KD w celu poprawy jakości komunikacji zbiorowej na naszym osiedlu.

 9. Omówiono problem braku stałego strażnika osiedlowego na Brochowie. Dostaliśmy zapewnienie, ze taki stan rzeczy ulegnie w bliskiej przyszłości poprawie, a jest aktualnie spowodowany brakami kadrowymi w SM.

 10. Obrady zakończono o godz. 20.30

W efekcie postanowień ósmej sesji rady osiedla przygotowano i wysłano następujące pisma:

Lista obecności

Imię i nazwisko
Obecny/obecna 26 września 2017?
Agata Pacholska Tak
Anna Palińska Tak
Barbara Wosik Tak
Beata Reczulska Tak
Ela Anusiewicz Tak
Jakub Szymczak Tak
Jarosław Michoński Tak
Józef Narolski Nie
Marcin Grabowski Tak
Marek Górecki Tak
Marek Sadowski Tak
Piotr Szymański Nie
Ryszard Hardej Nie
Tomasz Kita Tak
Wanda Krawczyk Tak

Rada Osiedla Brochów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *