Sesja Rady Osiedla nr VII/2017

W dniu 26 września 2017 roku od godziny 18:00, w małej sali w siedzibie Centrum Edukacji Społecznej przy ul. Koreańskiej 1a, odbyła się siódma sesja Rady Osiedla Brochów w kadencji 2017-2021. Prezentujemy protokół i listę obecności z sesji.

Protokół i porządek obrad

Sesja miała następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Spotkanie ze Zbigniewem Maćkowem
  W poprzednich tygodniach wrocławski architekt Zbigniew Macków poprosił Radę Osiedla o spotkanie, które odbyło się w trakcie tej sesji Rady Osiedla. Na spotkaniu architekt poinformował, iż jego biuro zakupiło od miasta obiekt dawnej remizy przy ul. Chińskiej 5a i planuje jego rewitalizację z przeznaczeniem pod mieszkania dla par pod wynajem. P. Maćków opowiedział również Radzie o historii obiektu. Więcej informacji znajdziecie Państwo w osobnej notatce ze spotkania.


 4. Omówienie postępów z działaniami w sprawach WBO
  Zostały podsumowane działania dot. Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Rada Osiedla wspólnie z SP80 wydrukowała ulotki A5 i banery promujące projekty, prowadzona jest kampania w serwisie Facebook. Ulotki były rozdawane mieszkańcom oraz umieszczone w gablotach przystanków na osiedlu. Banery zostały rozwieszone w trzech miejscach na osiedlu. Przedstawiciele społeczności parafialnej zbierali głosy przed kościołem po mszach, radni zbierali głosy w niedzielne poranki przed Biedronką. Głosy były również zbierane na pikniku szkolnym oraz na część projektów na festynie osiedlowym na Jagodnie. W ostatni weekend konieczna jest szczególna mobilizacja ponieważ może się okazać, że przegramy duży projekt nieznaczną liczbą głosów. Radni będą zbierać głosy w niedzielę przed Biedronką oraz wieczorem na osiedlu kolejowym.


 5. Omówienie kwestii materiałów jakie udostępniamy na stronie
  Rada Osiedla podjęła bez głosu sprzeciwu decyzję o udostępnieniu wszystkich materiałów dot. prac Rady: uchwał, pism, protokołów z sesji rady i list obecności na stronie internetowej. Cyfryzacją i umieszczaniem tych informacji zajmie się wiceprzewodniczący Rady Osiedla – Piotr Szymański.


 6. Dyskusja i przyjęcie uchwały antysmogowej
  Rada Osiedla poddała dyskusji uchwałę antysmogową, którą do konsultacji społecznych skierował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Po dyskusji radni zdecydowali się poprzeć uchwałę antysmogową UMWD w obecnym kształcie z zastrzeżeniem konieczności uruchomienia programów wsparcia tak by uchwała była skuteczna, a nie pozostawała tylko na papierze. Radni również zwracają uwagę na konieczność wzięcia pod uwagę potrzeb osób posiadających kominki estetyczne. Więcej informacji znajdziecie Państwo w uchwale Rady Osiedla nr VII/17/17 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie konsultacji uchwały antysmogowej UMWD oraz problemu smogu na Brochowie.


 7. Wolne wnioski i sprawy mieszkańców
  • do Rady Osiedla wpłynęło pismo od Wspólnoty Mieszkaniowej Mościckiego 19—21 z informacją o obawie, że Gmina Wrocław będzie opóźniać termomodernizację budynków. Rada Osiedla udzieliła wsparcia wspólnocie i prześle swoje stanowisko do Urzędu Miasta – więcej informacji na stronie pisma.
  • do Rady Osiedla wpłynęło pismo mieszkańców osiedla w sprawie podjęcia przez Radę działań na rzecz powstania na Brochowie nowego sklepu ze względu na problemy z ogromnymi kolejkami w lokalnej Biedronce. Rada podjęła decyzję o przemyśleniu możliwych działań na sesji 3.10. W grę wchodzi pismo do właściciela Biedronki w sprawie zwiększenia obsługi kas, przyspieszenie prac nad zmianą MPZP przy ul. Semaforowej by wymagała usług w parterach wzdłuż ulicy, jak również kampania do właścicieli sklepów z informacją o potrzebach mieszkańców.
  • dwie mieszkanki osiedla złożyły ustnie wniosek o to, by Rada Osiedla postarała się o postawienie świateł na skrzyżowaniu ul. Semaforowej i ul. Mościckiego. Rada po dyskusji pozostaje jednak na stanowisku, że właściwym rozwiązaniem na tym skrzyżowaniu jest postawienie ronda o odpowiednich rozmiarach, nie zaś sygnalizacji świetlnej.

 8. Zamknięcie obrad

Lista obecności

Imię i nazwisko
Obecny/obecna 26 września 2017?
Agata Pacholska Tak
Anna Palińska Nie
Barbara Wosik Tak
Beata Reczulska Tak
Ela Anusiewicz Tak
Jakub Szymczak Nie
Jarosław Michoński Tak
Józef Narolski Nie
Marcin Grabowski Tak
Marek Górecki Tak
Marek Sadowski Tak
Piotr Szymański Tak
Ryszard Hardej Tak
Tomasz Kita Tak
Wanda Krawczyk Tak

Rada Osiedla Brochów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *