Radni

Kadencja 2017-2021

Marek Sadowski

Przewodniczący Rady Osiedla

55 lat, mgr inż. zootechnik, menedżer. W poprzedniej kadencji Przewodniczący Rady Osiedla Brochów. Członek Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Wrocławia. Prezes Arena sp. z o.o.

Barbara Wosik

Przewodnicząca Zarządu Osiedla

lat 67, mgr ekonomii, obecnie na emeryturze. Członek Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Towarzystwa Przyjaciół Brochowa. Radna po raz trzeci. W ubiegłej kadencji Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla.

Piotr Szymański

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla

Piotr lat 31, doktorant informatyki na Politechnice Wrocławskiej, analityk danych. Stypendysta programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, wiceprezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia. Członek Towarzystwa Przyjaciół Brochowa.

Anna Palińska

Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla

Elżbieta Anusiewicz

Sekretarka Zarządu Osiedla

lat 67, filolog germanista. Emerytowany nauczyciel akademicki. Mieszka na Brochowie od ponad 30 lat. Skarbnik Towarzystwa Przyjaciół Brochowa. W minionej kadencji Wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla Brochów i koordynator Klubu Seniora .

Beata Reczulska

Skarbniczka Zarządu Osiedla

lat 51,mgr pedagogiki socj. mieszkająca w Brochowie od 45 lat. W ubiegłej kadencji Skarbniczka Rady Osiedla Brochów. W Radzie Osiedla od 2002 roku.

Jakub Szymczak

Członek Zarządu

41 lat, socjolog z wykształcenia, pracownik organizacji pozarządowych. Zajmuję się ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Od wielu lat związany z Wrocławską Inicjatywą Rowerową i Fundacją EkoRozwoju.

Agata Pacholska

Radna Osiedla

lat 43. Psycholog i pedagog. Od 2010 roku Prezes Fundacji „Bajkowy Świat”. Prywatnie mama trojga dzieci realizująca siebie w myśl Krikegaarda: Człowiek (..) stanie się tym co sam z siebie uczyni, niczym więcej.

Jarosław Michoński

Radny Osiedla

lat 38, w Brochowie mieszka 12 lat.

Józef Narolski

Radny Osiedla

lat 64, z zawodu technik mechanik samochodowy zamieszkały we Wrocławiu na osiedlu Brochów od urodzenia.

Marcin Grabowski

Radny Osiedla

34 lata, architekt, mąż, ojciec dwóch cudownych córek, społecznik, dobry organizator, uczciwy, wymagający, lojalny, rzetelny, dokładny, umiejący pracować w zespole, dobry słuchacz, niezależny politycznie, pierwszy raz w Radzie.

Marek Górecki

Radny Osiedla

lat 66, lekarz medycyny, specjalista urolog. Mieszkający w Brochowie od 28 lat. W poprzednich kadencjach pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla.

Ryszard Hardej

Radny Osiedla

lat 64, od urodzenia mieszka w Brochowie. Obecnie na emeryturze. W przeszłości dwukrotnie członek Rady Osiedla Brochów. Wielki społecznik, zaangażowany w różne działania społeczne na terenie Osiedla.

Tomasz Kita

Radny Osiedla

36 lat absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wanda Krawczyk

Radna Osiedla

lat 66, radna od 2009 roku do chwili obecnej przez dwie kadencje. Aktywnie działająca w Klubie Seniora przy Radzie. Jestem członkiem Towarzystwa Przyjaciół Brochowa. Mieszkam w Brochowie od 47 lat. Obecnie na emeryturze,