Protokół nr XXXVI/19 z sesji Rady Osiedla w dniu 22.01.2019

Sesję prowadził: Piotr Szymański, wiceprzewodniczący Rady.
Obecność: 12 radnych obecnych, 3 nieobecnych: Józef Narolski, Ryszard Hardej, Marek Górecki.

 1. Spotkanie w sprawie basenu na Brochowie.
  Goście : z-ca prezesa spółki Aquapark p. Rańda Paweł i p. Dominik Kłosowski Dominik radny miejski. Przedstawiono zmienioną koncepcję obiektu:
  • uwzględniono wniosek Rady o sale do aktywności fizycznej, koncepcja przewiduje siłownię i 2 sale do zajęć fitness
  • koncepcja przewiduje saunarium z 2 saunami i grotą solną
  • koncepcja przewiduje basen z trybunami i przejściem na kąpielisko
  • basen, sauny i sala fitness będą dostępne osobno
  • basen będzie budowany i zarządzany przez spółkę Aquapark
  • planowany termin ukończenia budowy : koniec 2020 / pierwszy kwartał 2021 r.
  • w związku z koniecznością wycinki kilku drzew i nasadzeń nowych poprosiliśmy o informacje na temat planu dendrologicznego
  • Rada Osiedla wyraziła aprobatę dla aktualnej koncepcji basenu
 2. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 przeniesione na następną sesję w lutym, kiedy Urząd udostępni nowe druki.
 3. W inwestycji nadzorowanej przez Urząd Miasta wykonawca uszkodził system korzeni drzew przed Ratuszem, co zwiększa ryzyko śmierci drzew. Radny Jakub Szymczak napisze pismo w tej sprawie do UM.
 4. Fundusz Czasu Wolnego – spotkanie w dniu 31.01.2019 – radny Jarosław Michoński weźmie udział jako przedstawiciel rady.
 5. WBO – omówienie spotkania w tej sprawie w dniu 12.01.2019 – radny Piotr Szymański napisze projekty w następującej tematyce do oceny przez Urząd (ostateczna decyzja, który projekt będzie promowany nastapi po etapie oceny przez Urząd):
  • Osiedlowe :
   • ponowne zgłoszenie projektu rewitalizacji skwerów z 2018 roku
   • rewitalizacja Osiedla Kolejowego (Chińska – 3-go Maja)
  • Ponadosiedlowe:
   • Park Majątkowy: ciąg dalszy oświetlenia i elektryfikacji, toaleta i aleja do parku na końcu Koreańskiej
   • Komunikacja zbiorowa: sfinansowanie nowej linii jadącej przez Ferio GAJ oraz częstszych kursów dla pozostałych autobusów
   • Ratusz: sfinansowanie prac remontowych na piętrze Ratusza dla których miasto aktualnie nie przydzieliło środków
   • Rynek Brochowski: sfinansowanie kosztów przejęcia od Spółdzielni Księże przez miasto gruntu na terenie pomiędzy Biedronką a Ratuszem
 6. Podjęto uchwały:
  • diety dla radnych 12 głosów za
  • przyjęcie środków finansowych dla Klubu Seniora 12 głosów za
  • aktualizacja zadania – Klub Seniora 12 głosów za
  • przyjęcie środków finansowych dla strony internetowej 12 głosów za
  • aktualizacja zadania – strona internetowa 12 głosów za
  • przyjęcie środków finansowych sport dla najmłodszych 12 głosów za
  • aktualizacja zadania – sport dla najmłodszych 12 głosów za
  • przyjęcie środków finansowych na festyn brochowski 12 głosów za
  • aktualizacja zadania – festyn brochowski 12 głosów za
  • przyjęcie środków finansowych na brochowski bieg rodzinny 12 głosów za
  • aktualizacja zadania – brochowski bieg rodzinny 12 głosów za
  • przyjęcie środków na rajd rowerowy 12 głosów za
  • aktualizacja zadania – rajd rowerowy 12 głosów za
 7. Omówienie festynu:
  • Kwestia sceny i występu zespołu, rozmowa o finansowaniu z władzami WCRS: zadaniem zajmuje się radny Marek Sadowski
  • Kwestia cateringu na festynie
   • Rozpoznanie możliwości obecności foodtrucków: radna Anna Palińska
   • Rozpoznanie możliwości obecności browaru rzemieślniczego: radny Piotr Szymański
   • Rozpoznanie możliwości tradycyjnego kateringu jak w ostatnich latach: radna Barbara Wosik
 8. Topienie Marzanny
  • Pozwolenie na zajęcie pasa drogowego: sprawę prowadzi radny Jarek Michoński

Rada Osiedla Brochów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *