Protokół nr XXXV/19 z sesji Rady Osiedla Brochów odbytej w dniu 08.01.2019

 1. Wymiana informacji ze strażnikiem osiedlowym.
 2. Sprawa kanalizacji na ul. Mandżurskiej. Deweloper zwrócił się z prośbą o pomoc w dotarciu do odpowiednich urzędów. Musi porozumieć się z mieszkańcami ulicy Mandżurskiej, którzy od  40 lat czekają na kanalizację.
 3. Dyskusja nad nazwą dla parku na końcu ul. Koreańskiej. Po analizie wszystkich propozycji    zdecydowano promować nazwę „Park na skraju”.
 4. Przypomnienie ofert zadań społecznych na rok 2019 : wigilia dla osób samotnych, strona    internetowa, festyn, klub seniora, bieg rodzinny, sport dla najmłodszych, Mikołaj dla najmłodszych. Na trzy zadania WCRS przyznało fundusze:
  1. strona internetowa  / prowadzi Piotr Szymański /
  2. klub seniora  / prowadzi Elżbieta Anusiewicz /
  3. festyn / wybrano osoby koordynujące : Beata Reczulska, Anna Palińska, Barbara Wosik /
 5. Uwagi do planu przestrzennego Brochowa. / Marcin Grabowski ma ponowić pismo  przypominające do BRW/.
 6. Dyżury w radzie będą się odbywać zgodnie z harmonogramem sesji tj. w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od godz. 17.00 – 19.00.
 7. Podjęto następujące uchwały /obecnych było 12 radnych / :
  1. uchwała nr XXXV/100/19   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania społecznego – klub seniora – 12 głosów za .
  2. uchwała nr XXXV/101/19   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania społecznego – festyn brochowski – 12 głosów za.
  3. uchwała nr XXXV/102/19   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania społecznego – Mikołaj dla najmłodszych – 12 głosów za.
  4. uchwała nr XXXV/103/19   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania społecznego – prowadzenie strony internetowej – 12 głosów za.
  5. uchwała nr XXXV/104/19   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania społecznego – wigilia i paczki dla osób starszych- 12 głosów za/
  6. uchwała nr XXXV/105/19   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania społecznego – sport dla najmłodszych – 12 głosów za .
  7. uchwała nr XXXV/106/19   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania społecznego – IV rodzinny rajd rowerowy – 12 głosów za .
  8. uchwała nr XXXV/107/19  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania społecznego – obchody 825-lecia Brochowa, 115-lecia wieży ciśnień oraz 100-lecia odzyskania niepodległości – 12 głosów za.
  9. uchwała nr XXXV/108/19   w sprawie przyjęcia planu wydatków w roku 2019 – 12 głosów za,
 8. Do następnej sesji wstrzymano się z podjęciem uchwały nr XXXV/109/19   w sprawie przyjęcia propozycji diet dla radnych na rok 2019.
 9. Omówiono wstępnie zasady WBO w roku 2019. Ustalono spotkanie na 12.01.2019, godz. 13.00.


Rada Osiedla Brochów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *