Projekty zgłoszone przez Radę Osiedla do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

4 lutego 2019 o 23:59 minął czas zgłaszania projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Po konsultacjach z mieszkańcami i decyzjach podjętych na ostatniej sesji radny Piotr Szymański – w imieniu Rady Osiedla – zgłosił 6 projektów Brochowskich do WBO2019.

Projekty oczekują na weryfikację, po weryfikacji, na osobnym spotkaniu liderów projektów brochowskich, zostaną wybrane 2 projekty: 1 osiedlowy i 1 ponad osiedlowy, które będziemy wspólnie promować.

Zgloszone projekty osiedlowe

296: Brochowskie Skwery – zadbane i odnowione [ETAP 1]

Celem projektu jest doprowadzenie do odnowy, rewitalizacji i uporządkowania brochowskich skwerów:

 • pl. Mongolskiego
 • pl. Indyjskiego
 • dwóch skwerów przy ul. Mościckiego (skrzyżowanie z Syjamską i z Semaforową)

Z tych lokalizacji regularnie korzystają mieszkańcy Brochowa, mogłyby one tworzyć funkcjonalną i atrakcyjną przestrzeń publiczną, której na osiedlu brakuje poprzez:

 • uporządkowanie zieleni, dokonanie nasadzeń drzew, krzewów,
 • uporządkowanie parkowania i wjazdu/wyjazdu na tych skwerach, gdzie obecnie istnieją miejsca do parkowania, wyznaczenie miejsc parkingowych wokół skweru
 • zabezpieczenie skweru przed dzikim parkowaniem (krawężnikiem lub zieloną barierą jak np. krzewy),
 • oświetlenie tam, gdzie go jeszcze brak
 • umieszczenie ławek, kubłów na śmieci/pojemników na psie odchody – w miarę możliwości budżetowych
 • wyrównanie tras pieszych, a tam gdzie jest to uzasadnione – również budowa chodnika na wyznaczonych trasach – w miarę możliwości budżetowych.

297: Rewitalizacja podwórek na zabytkowego osiedla kolejowego na Brochowie [ETAP 1]

Osiedle kolejowe jest najstarszym założeniem urbanistycznym na Brochowie od lat oczekującym na rewitalizację. W ostatnich latach zarówno miasto jak i wspólnoty zaczeły remonty kamienic, a Urząd Miasta zamówił koncepcje rewitalizacji kolejnych swoich budynków. Rewitalizacji wymagają jednak nie tylko budynki ale i przestrzeń między nimi.

Chcemy uporządkować i zrewitalizować podwórka historycznego osiedla kolejowego przy ul. Chińskiej poprzez:

 • uporządkowanie zieleni, dokonanie nasadzeń drzew, krzewów,
 • uporządkowanie parkowania i wjazdu/wyjazdu na tych skwerach, gdzie obecnie istnieją miejsca do parkowania, wyznaczenie miejsc parkingowych wokół skweru
 • zabezpieczenie skweru przed dzikim parkowaniem (krawężnikiem lub zieloną barierą jak np. krzewy),
 • oświetlenie tam, gdzie go jeszcze brak
 • umieszczenie ławek, kubłów na śmieci/pojemników na psie odchody – w miarę możliwości budżetowych
 • wyrównanie tras pieszych, a tam gdzie jest to uzasadnione – również budowa chodnika na wyznaczonych trasach – w miarę możliwości budżetowych.

Zgłoszone projekty ponadosiedlowe

276: Pętla na Bieńkowicach: budowa pętli autobusowej z systemem Park & Ride wraz z zapleczem społecznym dla pracowników MPK przy ul. Boiskowej

W ramach tego projektu chcemy wykonać jak najwięcej prac związanych ze stworzeniem pętli dla autobusów z zapleczem społecznym dla kierowców i parkingiem P+R przy ul. Boiskowej.

Celem projektu jest stworzenie istotnej infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością dla południowo-wschodnich osiedli Wrocławia – pętla autobusowa z P+R przy ul. Boiskowej pozwoli na zwiększenie częstotliwości i liczby linii jeżdżących na Brochów i Bieńkowice przez Gaj, Tarnogaj, Jagodno i Przedmieście Oławskie, jak również pozwoli na przesiadanie się z aut na autobusy mieszkańcom gmin ościennych, co zmniejszy korki i zwiększy dostępność i liczbę podróży komunikacją zbiorową.

300: Park Brochowski: elektryfikacja, oświetlenie, toalety, nasadzenia, łącznik zielony do ul. Koreańskiej [Etap 2]

W ramach projektu chcemy kontynuować rozwój parku Brochowskiego i przygotowanie go do większej liczby mieszkańców i nowych aktywności, dlatego planujemy: – dokończyć zaczętą w poprzednim WBO elektryfikację i oświetlenie parku – postawić od 1 do 3 toalet w zależności od ostatecznie oszacowanych w konsultacjach potrzebach – stworzyć zieloną aleję łączącą park Brochowski z parkiem na południu ul. Koreańskiej – pozostałe środki przeznaczyć na ławki, kosze na śmieci i dodatkowe nasadzenia lub inną formę rozwoju zieleni w parku

Kolejne inwestycje deweloperskie w krótkim czasie znacznie zwiększają liczbę mieszkańców, a przez to i użytkowników parku. Pojawienie się nowych mieszkańców to nie tylko konieczność rozwoju rozmiarowego parku (nowe drzewa, ławki, kosze na śmieci) , ale także lepszego przygotowania parku do celów rekreacyjnych (jak np. spacery czy bieganie stąd oświetlenie lub aleja łącząca dwa parki), organizacji wydarzeń dla mieszkańców (do czego potrzebny jest prąd), czy też zaadresowanie regularnie zgłaszanego przez mieszkańców problemu braku toalet.

304: Ratusz Brochowski: centrum dla mieszkańców – remont i wyposażenie wyższych pięter

Rozpoczął się remont ratusza w celu stworzenia na dolnych kondygnacjach budynku centrum opieki dziennej dla seniorów. Jednocześnie Urząd Miasta nie przeznaczył środków na remont wyższych kondygnacji, które mogłyby służyć mieszkańcom. Rada Osiedla opracowała wraz Urzędem Miasta koncepcję dla tych przestrzeni – potrzebne są jednak środki by wykonać remont.

W ramach projektu chcemy zrealizować remont i wykończenie wyższych kondygnacji Ratusza nad tymi, których remont został już zabudżetowany:

 • salki konferencyjno-kinowej
 • sal i przestrzeni do rekreacji: zajęć grupowych, oferowania form spędzania czasu wolnego, spotkań mieszkańców i aktywności organizacji pozarządowych
 • przestrzeni co-workingowej dla mieszkańców
 • biura rady osiedla

305: Rynek Brochowski: sfinansowania odzyskania przez miasto terenu przy ul. Semaforowej

Sukces rewitalizacji rynku na Psim Polu pokazuje jak ważne dla dawnych małych miasteczek wcielonych do Wrocławia jest posiadanie zorganizowanej przestrzeni rynku otoczonej budynkami z usługami w parterach. Aktualnie najlepsza do tego celu działka na Brochowie została przekazana w użytkowanie wieczyste przez Urząd Miasta dla Spółdzielni Księże, która może ten teren zabudować. Mimo kolejnych monitów ze strony rady osiedla, Urząd Miasta nie podejmuje prób odzyskania tej kluczowej dla osiedla działki, a jednocześnie ciągnący się już 15 lat temu proces aktualizacji MPZP dla tego terenu sugeruje, że nie będzie możliwe zapewnienie mu nalezytej ochrony. W ramach tego projektu chcemy zabezpieczyć środki dla uratowania działki.

W ramach tego projektu chcemy sfinansować odzyskanie przez Gminę Wrocław przekazanego w użytkowanie wieczyste terenu Brochowskiego rynku. W przyszłości chcemy jako doprowadzić do powstania użytecznej przestrzeni publicznej w tym miejscu.

Rada Osiedla Brochów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *