Porządek sesji Rady Osiedla Brochów nr XXXVIII/19 w dniu 19.02.2019

Ogłoszono porządek sesji Rady Osiedla na dzień 19.02.2019.

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Spotkanie z Prezydentem 22.02
 4. Zadania organizacyjne:
  1. Festyn
  2. Fundusz czasu wolnego
  3. Spotkanie noworoczne 22.02
 5. Przyjęcie sprawozdań z działalności i finansowego za rok 2018
 6. Opinia Rady Osiedla do projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia z sesji 17.01.2019
  1. zmieniającej uchwałę nr LX/1423/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia
  2. zmieniającej uchwałę nr LX/1424/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia
 7. Pisma bieżące i wolne wnioski
 8. Zamknięcie sesji

Sesja odbędzie się 19.02.2019 o godzinie 18:00 w budynku przy ul. Koreańskiej 1a. Sesję poprowadzi przewodniczacy Rady: Marek Sadowski.

Rada Osiedla Brochów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *