Pismo nr 46/18: Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji zbiorowej na Brochowie

Wrocław, 15.01.2018 r.

Sz. P. Marek Czuryło
Dyrektor
Wydziału Transportu
Urzędu Miasta Wrocławia

ul. Sukiennice 9
50-107 Wrocław

Szanowny Panie,

zwracamy się z prośbą o uwzględnienie poniższych wniosków Rady Osiedla poprawiających jakość funkcjonowania komunikacji zbiorowej na Brochowie i sąsiadujących osiedlach:

  1. przeniesienie pętli autobusów 125, 325 i 133 z Brochowa na Bieńkowice i wydłużenie kursów autobusów, a do czasu przeniesienia – skuteczne zabezpieczenie przestrzeni dla wysiadających na pętli Brochów poprzez uniemożliwienie parkowania przy ul. Chińskiej w bezpośredniej bliskości pętli
  2. przedłużenie linii 136 i 145 z pętli na Tarnogaju do pętli na Bieńkowicach
  3. wydzielenie buspasa dla linii 114 na odcinku między przystankami Krakowska (Centrum Handlowe) [słupek 125003] a przystankiem Park Wschodni [słupek 125007]

 

Z poważaniem,

Piotr Szymański
Wiceprzewodniczący
Rady Osiedla Brochów

Uzasadnienie

1. Przeniesienie pętli autobusów i zabezpieczenie przystanku

W ostatnim półroczu regularnie obserwujemy przy pętli autobusowej na Brochowie sytuacje w których zaparkowane, czekające by zacząć kurs, autobusy 125, 133 i 325 zajmują przestrzeń większą niż przewidziany dla autobusów obszar przystanku. Skutkuje to zatrzymywaniem się nowych dojeżdżających na pętlę autobusów przed obszarem przystanku i wysiadaniem mieszkańców wprost na maski aut parkujących między ul. Chińskią 8 a przystankiem. Zarówno obiecane w trakcie kongresu osiedli zwiększenie częstotliwości linii, jak i proponowane poniżej przedłużenia linii poprawiające jakość komunikacji zbiorowej na osiedlu, zwiększą skalę problemu zbyt małej pętli na Brochowie.

Uważamy jednak iż nie ma możliwości powiększenia pętli na Brochowie, jak również nie jest to celowe, w sytuacji w której rozpoczęta została wielorodzinna rozbudowa południowo-wschodniej części Brochowa na wschód od Alei Róż. Uważamy, że znacznie bardziej racjonalnym rozwiązaniem, jest przeniesienie pętli wszystkich autobusów kończących kursy na Brochowie na pętlę na Bieńkowicach, dzięki czemu zarówno poprawi się obsługa komunikacyjna Bieńkowic jak i przyszłych deweloperskich osiedli na wschodzie Brochowa.

Do momentu przeniesienia pętli wnioskujemy o skuteczne zabezpieczenie przed parkowaniem obszaru bezpośrednio sąsiadującego z przystankiem w długości co najmniej długości jednego autobusu.

2. Przedłużenie linii 136 i 145

Przedłużenie linii 136 i 145 umożliwi mieszkańcom Brochowa i Bieńkowic bezprzesiadkowy dojazd do Akademickiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej, CH Ferio Gaj zaś mieszkańcom południowych i wschodnich osiedli Wrocławia dojazd do Szpitala Specjalistycznego im. Falkiewicza przy ul. Warszawskiej jak również terenów rekreacyjnych na Brochowie w tym parku Brochowskiego.

Dojazd bezpośredni do obu szpitali jest oczywistą potrzebą mieszkańców południa Wrocławia, w szczególności biorąc pod uwagę możliwe problemy z przesiadkami związane z opóźnieniami autobusów, co najbardziej dotyka osoby starsze, jak również wszystkich odwiedzających bliskich w szpitalu. Potrzeba dostępu do obu szpitali bezpośrednią linią komunikacji zbiorowej jest również zwiększona kolejnymi zamknięciami oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu przy ul. Kamińskiego, przez co zwiększa się liczba kobiet przyjmowanych w obu południowych szpitalach.

Utworzenie takich połączeń wychodzi naprzeciw również potrzebom studentów Akademii Medycznej oraz lekarzom stażystom, którzy realizują zajęcia i pracują w szpitalu Akademickim, i w szpitalu im. Falkiewicza i na terenach kampusu Akademii przy pl. Grunwaldzkim. Poprawa oferty mobilności w tym zakresie jest bezpośrednią realizacją polityki mobilności Wrocławia, która zakłada zachęcanie studentów do korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast samochodu.

Przedłużenie linii to bezpośredni dojazd do CH Ferio Gaj, LIDL-a, czy Aquaparku – najbliższych przestrzeni handlowych i usługowych dostępnych mieszkańcom Brochowa i Bieńkowic. Dzięki niemu mieszkańcy będa mogli wygodniej robić zakupy i korzystać z usług niedostępnych na terenie tych osiedli. Niedostępność przestrzeni realizujących te funkcje handlowo-usługowe mieszkańcy Brochowa i Bieńkowic skarżą się radzie osiedla stale, również w tej kadencji, jest to jeden z najbardziej palących problemów osiedla.

 

3. Wydzielenie buspasa 114

W oparciu o analizę danych z opóźnień komunikacji zbiorowej dostępnych przez interfejs z danymi dla aplikacji iMPK wykryliśmy, iż pomiędzy dwoma kolejnymi przystankami autobusowymi linii 114, tj. pomiędzy: przystankiem Krakowska (Centrum Handlowe) [słupek 125003] a przystankiem Park Wschodni [słupek 125007] – autobus 114 w godzinach szczytu, w szczególności 16-17, nabiera dodatkowego opóźnienia od 2 do 4 minut, co stanowi 50%-100% rozkładowego czasu przejazdu między tymi przystankami. Efektywnie więc stojąc w korku samochodowym w tym miejscu autobus przez opóźnienia na tym odcinku, podwaja swój rozkładowy czas na jego pokonanie.


Przyczyną tego stanu rzeczy jest zastosowanie dojazdu do zwężenia jezdni na ul. Krakowskiej metodą zamka błyskawicznego (tzw. suwak). Jest powszechnie znanym faktem, iż w Polsce kierowcy nie potrafią jeździć na suwak w sposób płynny, a trudności w tym zakresie w omawianym miejscu dodaje fakt, iż tuż za suwakiem do jednokierunkowego zwężenia dołącza się zjazd z obwodnicy śródmiejskiej. Z tego powodu na tym krótkim odcinku, na którym do połowy długości już funkcjonuje wydzielony pas dla autobusów i tak dochodzi do nawet dwukrotnego zwiększenia czasu przejazdu w stosunku do rozkładu.

Uważamy, że likwidacja suwaka oraz przedłużenie buspasa aż do zwężenia ul. Krakowskiej poprawi zarówno płynność przejazdu samochodów, ze względu na likwidacje suwaka, jak również zmniejszy absurdalne zjawisko nabierania tak dużych opóźnień przez autobus na tak krótkim odcinku.

Szczególnie wart podkreślenia jest fakt, iż nabierane przez autobus na tym odcinku czterominutowe de facto stanowi aż 1/7, czyli 14% czasu całego rozkładowego kursu od Galerii Dominikańskiej do pętli na Bieńkowicach.

Rada Osiedla Brochów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *