Pismo nr 44/18: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ignacego Mościckiego, Wiaduktowej, Centralnej i Birmańskiej we Wrocławiu

Wrocław, 15.01.2018 r.

Sz. P. Adam Grehl
Wiceprezydent Wrocławia

pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

Szanowny Panie Wiceprezydencie,

Rada Osiedla Brochów zwraca się z prośbą o wznowienie prac nad miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ignacego Mościckiego, Wiaduktowej, Centralnej i Birmańskiej we Wrocławiu.

Uchwała nr XXXII/733/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu została podjęta 18 października 2012 roku. Od tego czasu osiedle zmieniło się, przybyło budynków i­ mieszkańców, pojawiły się nowe problemy i wyzwania, zwłaszcza dotyczące centrum osiedla. Z informacji uzyskanych w Biurze Rozwoju Wrocławia wynika, iż obecnie nie toczą się żadne prace nad planem.

Biorąc pod uwagę długość procesu uchwalania planu i rosnące tempo zabudowy osiedla i najbliższej okolicy, naszym zdaniem wskazana jest jak najszybsza kontynuacja rozpoczętych prac. Bardzo chętnie jeszcze raz przekażemy uwagi do miejscowego planu, które będą uwzględniały zmieniające się warunki życia na osiedlu.

Z poważaniem,

Piotr Szymański
Wiceprzewodniczący
Rady Osiedla Brochów

Rada Osiedla Brochów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *