Pismo nr 43/18: Wstrzymanie sprzedaży działek budowlanych na terenie osiedla Brochów

Wrocław, 15.01.2018 r.

Sz. P. Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia

ul. Sukiennice 9
50-107 Wrocław

Szanowny Panie Prezydencie,

Rada Osiedla Brochów składa na Pana ręce podziękowania za przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Centralnej, Polnej i Chińskiej, która ma na celu poprawienie niespójnych zapisów dotyczących zabudowy jednorodzinnej.

Mamy nadzieję, że poprawione zapisy zatrzymają chaotyczną zabudowę osiedla, która może doprowadzić do poważnych problemów transportowych na naszym osiedlu i­ sąsiadujących z nim drogach. Nim jednak tak się stanie, jedyny skutecznym działaniem powstrzymującym firmy deweloperskie przed naginaniem prawa jest naszym zdaniem i­ urzędników miejskich, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, wstrzymanie, do czasu uchwalenia zmian w mpzp, sprzedaży działek budowlanych na terenie osiedla.

Dotyczy to zarówno części południowej osiedla, jak i północnej (w rejonie ulic: Ignacego Mościckiego, Wiaduktowej, Centralnej i Birmańskiej), na terenie której miejscowy plan jest w trakcie opracowywania. Taka decyzja zabezpieczy również finanse gminy, gdyż ograniczy możliwość pojawienia się roszczeń ze strony deweloperów niezadowolonych z­ nowych, poprawionych zapisów. Zwracamy się z prośbą o rozważenie naszej propozycji.

Z poważaniem,

Piotr Szymański
Wiceprzewodniczący
Rady Osiedla Brochów

Rada Osiedla Brochów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *