Pismo nr 42/18: Poprawa bezpieczeństwa pieszych w związku z budową budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Japońskiej

Wrocław, 15.01.2018 r.

Wydział Inżynierii Miejskiej
Urząd Miasta Wrocławia

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o poprawę bezpieczeństwa pieszych na ul. Japońskiej. W związku z budową budynku przy ul. Japońskiej, na potrzeby budowy został zajęty przez dewelopera chodnik po północnej stronie.

Chodnik po południowej stronie ulicy występuje tylko na fragmencie ulicy i nie zapewnia bezpiecznego połączenia ulic: Warszawskiej, Leonarda da Vinci i Wileńskiej z ul. Semaforową. Ruch pieszych odbywa się po ulicy, na której, w związku z budową, znacząco wzrósł ruch pojazdów

Zwracamy się również z prośbą o trwałe wydzielenie na jezdni miejsca dla pieszych lub odzyskanie dla pieszych chodnika po północnej stronie.

Z poważaniem,

Piotr Szymański
Wiceprzewodniczący
Rady Osiedla Brochów

Rada Osiedla Brochów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *