Pismo nr 41/18: Poprawa bezpieczeństwa w rejonie ul. Semaforowa i  Mościckiego

Wrocław, 15.01.2018 r.

Wydział Inżynierii Miejskiej
Urząd Miasta Wrocławia

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Szanowni Państwo,

odpowiadając na liczne wnioski mieszkańców zwracamy się z prośbą o poprawę bezpieczeństwa pieszych (głównie dzieci) w rejonie ul. Semaforowej i Mościckiego.

Wnioskujemy o realizację przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Semaforowej z ulicą bez nazwy znajdującą się między przedszkolem a szkołą podstawową, łączącą Semaforową z ul. Polną oraz oświetlenie tej ulicy. W godzinach porannych i popołudniowych na południowym odcinku ul Semaforowej obserwowany jest wzmożony ruch pojazdów związany z pobliską zabudową mieszkaniową i podwożeniem/odbiorem uczniów. Mimo istnienia strefy 30 i progów zwalniających wielu kierowców pojazdów nie przepuszcza uczniów zmierzających do i ze szkoły.

Wnioskujemy o realizację przejść dla pieszych na wszystkich wlotach skrzyżowania ul. Semaforowej z ul. Centralną. W tej chwili przejścia są tylko na dwóch wlotach.

Wnioskujemy o montaż słupków na krótkim odcinku ul. Tatarskiej, po obu stronach jezdni, w rejonie skrzyżowania z ul. Semaforową, w szczególności od skrzyżowania z ul. Semaforową do furtki wejściowej na osiedle MW Semaforowa 28-40a (w kierunku ul. Polnej). W związku z otwarciem sklepu spożywczego na rogu ul. Semaforowej i Tatarskiej chodniki są zastawiane przez auta klientów i dostawców, co utrudnia poruszanie pieszym oraz stwarza niebezpieczne sytuacje dla kierowców aut wyjeżdżających z podziemnych garaży.

Wnioskujemy o odnowienie oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych znajdujących się na ul. Mościckiego.

Wnioskujemy o wprowadzenie zakazu parkowania przy ul. Mościckiego, na odcinku między ul. Wietnamską a ul. Birmańską. Od czasu zakończenia budowy budynków jednorodzinnych nowi mieszkańcy parkują na wąskim chodniku i nie pozostawiają nawet 1 metra dla pieszych. Po północnej stronie parkowanie odbywa się na trawnikach i już widać, że zieleń tego nie przeżyje.

Otrzymaliśmy również informacje od kierowców autobusów miejskich, którzy wskazują, że od czasu pojawienia się nielegalnego parkingu zmniejszyła się widoczność dla kierowców na skrzyżowaniu Birmańska – Mościckiego. Sąsiednie ulice Pakistańska i Afgańska wciąż posiadają wolne miejsca parkingowe.

Warto również rozważyć uporządkowanie parkowania na zachodnim odcinku ul. Birmańskiej między. ul. Mościckiego i Pakistańską. Być może uczynienie ul. Pakistańskiej i Afgańskiej jednokierunkowymi (nie są istotne w komunikacji, ze względu na bardzo złą nawierzchnię) pozwoli na zwiększenie miejsc parkingowych w centrum osiedla.

Z poważaniem,

Piotr Szymański
Wiceprzewodniczący
Rady Osiedla Brochów

Rada Osiedla Brochów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *