Pismo nr 30/17 dot remontu boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej przy Orliku

Młodzieżowe Centrum Sportu
al. I. J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław

Dotyczy: Zespół Sportowy na Brochowie. Wrocław ul. Centralna; dz. nr: 2(026401_1.0012.AR_6.2); 5(026401_1.0012.AR_6.5) obręb Brochów.

Prosimy o informacje na jakim etapie są prace związane z naprawą zniszczonej płyty boiska trawiastego, wnioskowaliśmy o to w karcie inwestycyjnej. Boisko posiada liczne ubytki i jest częściowo pozapadane, co może doprowadzić do poważnych urazów w czasie gry i ćwiczeń.

Aktualnie na stadionie prowadzone są zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, pogarszający się stan techniczny płyty może na to nie pozwolić.
Zespół sportowy jest dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla i jedynym tego typu obiektem na osiedlu (boisko szkolne jest w tak samo złym stanie). Obiekt służy aktywności fizycznej nas wszystkich. Jest także miejscem organizacji festynów, pikników i zabaw rekreacyjnych.

Czy ruszyły jakieś prace przygotowawcze związane z budową zaplecza sanitarno-szatniowego dla stadionu sportowego – zapisane w budżecie na 2018 rok?

Rada Osiedla Brochów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *