Brochowskie projekty we wrocławskim budżecie obywatelskim 2018

Zachęcamy do głosowania na projekty brochowskie we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim: oświetlenia głównej części Parku Brochowskim (#576) i pierwszego etapu rewitalizacji brochowskich placy i skwerów (#583) oraz rewitalizacji fontanny w Parku Brochowskim (#593). Ze względu na duż…

Ciąg dalszy Brochowskie projekty we wrocławskim budżecie obywatelskim 2018

Spotkanie w sprawie deratyzacji

Straż Miejska zaprasza zarządców, administratorów, właścicieli nieruchomości na spotkanie ws deratyzacji dnia 27.02.18, wtorek o godz. 18.00 w CES, ul. Koreańska 1A – wejście od ul. Chińskiej. Tematyka spotkania: Obowiązki zarządców, administratorów i właścicieli nieruchomości. Z…

Ciąg dalszy Spotkanie w sprawie deratyzacji

Pismo nr 48/18: Powołanie strażnika miejskiego na osiedlu Brochów

Wrocław, 15.01.2018 r.

Sz. P. Wojciech Adamski
Wiceprezydent Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

 

Szanowny Panie Wiceprezydencie,

w związku ze spodziewanym zwiększeniem zatrudnienia i zmniejszeniem wakatów w Straży Miejskiej Wrocławia zwracamy się z prośbą o priorytetowe przypisanie jednego z nowo zatrudnionych strażników miejskich naszemu osiedlu.

Brochów w wyniku dotychczasowych wakatów w Straży Miejskiej pozbawiony jest własnego strażnika, osiedle zaś boryka się z problemami nieprawidłowego parkowania, porzuconymi wrakami samochodów, naruszeniami porządku przez osoby nietrzeźwe, smogiem, a ostatnio również zanieczyszczeniami wody w osiedlowym parku.

Problemy te wymagają systematycznych kontroli, działań prewencyjnych jak również egzekwowania przepisów porządkowych, czym uzasadniamy potrzebę powołania strażnika miejskiego na osiedlu.

Z poważaniem,

Piotr Szymański
Wiceprzewodniczący
Rady Osiedla Brochów

 

Pismo nr 47/18: Interwencja straży miejskiej w sprawie smogu przy ul. Tybetańskiej

Wrocław, 15.01.2018 r.

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7
50-001 Wrocław

Szanowny Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 3.01.2018, oznaczonego ZO.4042.592.2017.AS oraz INT-42313/17 zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących informacji:

  1. daty i czasu przeprowadzenia interwencji
  2. notatki służbowej/raportu wykonanego po interwencji

Wnioskujemy również o podjęcie przez Straż Miejską stałego monitoringu jakości powietrza na terenie ul. Tybetańskiej oraz okolic.

Z poważaniem,

Piotr Szymański
Wiceprzewodniczący
Rady Osiedla Brochów

 

Pismo nr 46/18: Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji zbiorowej na Brochowie

Wrocław, 15.01.2018 r.

Sz. P. Marek Czuryło
Dyrektor
Wydziału Transportu
Urzędu Miasta Wrocławia

ul. Sukiennice 9
50-107 Wrocław

Szanowny Panie,

zwracamy się z prośbą o uwzględnienie poniższych wniosków Rady Osiedla poprawiających jakość funkcjonowania komunikacji zbiorowej na Brochowie i sąsiadujących osiedlach:

  1. przeniesienie pętli autobusów 125, 325 i 133 z Brochowa na Bieńkowice i wydłużenie kursów autobusów, a do czasu przeniesienia – skuteczne zabezpieczenie przestrzeni dla wysiadających na pętli Brochów poprzez uniemożliwienie parkowania przy ul. Chińskiej w bezpośredniej bliskości pętli
  2. przedłużenie linii 136 i 145 z pętli na Tarnogaju do pętli na Bieńkowicach
  3. wydzielenie buspasa dla linii 114 na odcinku między przystankami Krakowska (Centrum Handlowe) [słupek 125003] a przystankiem Park Wschodni [słupek 125007]

 

Z poważaniem,

Piotr Szymański
Wiceprzewodniczący
Rady Osiedla Brochów

Uzasadnienie

1. Przeniesienie pętli autobusów i zabezpieczenie przystanku

W ostatnim półroczu regularnie obserwujemy przy pętli autobusowej na Brochowie sytuacje w których zaparkowane, czekające by zacząć kurs, autobusy 125, 133 i 325 zajmują przestrzeń większą niż przewidziany dla autobusów obszar przystanku. Skutkuje to zatrzymywaniem się nowych dojeżdżających na pętlę autobusów przed obszarem przystanku i wysiadaniem mieszkańców wprost na maski aut parkujących między ul. Chińskią 8 a przystankiem. Zarówno obiecane w trakcie kongresu osiedli zwiększenie częstotliwości linii, jak i proponowane poniżej przedłużenia linii poprawiające jakość komunikacji zbiorowej na osiedlu, zwiększą skalę problemu zbyt małej pętli na Brochowie.

Uważamy jednak iż nie ma możliwości powiększenia pętli na Brochowie, jak również nie jest to celowe, w sytuacji w której rozpoczęta została wielorodzinna rozbudowa południowo-wschodniej części Brochowa na wschód od Alei Róż. Uważamy, że znacznie bardziej racjonalnym rozwiązaniem, jest przeniesienie pętli wszystkich autobusów kończących kursy na Brochowie na pętlę na Bieńkowicach, dzięki czemu zarówno poprawi się obsługa komunikacyjna Bieńkowic jak i przyszłych deweloperskich osiedli na wschodzie Brochowa.

Do momentu przeniesienia pętli wnioskujemy o skuteczne zabezpieczenie przed parkowaniem obszaru bezpośrednio sąsiadującego z przystankiem w długości co najmniej długości jednego autobusu.

2. Przedłużenie linii 136 i 145

Przedłużenie linii 136 i 145 umożliwi mieszkańcom Brochowa i Bieńkowic bezprzesiadkowy dojazd do Akademickiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej, CH Ferio Gaj zaś mieszkańcom południowych i wschodnich osiedli Wrocławia dojazd do Szpitala Specjalistycznego im. Falkiewicza przy ul. Warszawskiej jak również terenów rekreacyjnych na Brochowie w tym parku Brochowskiego.

Dojazd bezpośredni do obu szpitali jest oczywistą potrzebą mieszkańców południa Wrocławia, w szczególności biorąc pod uwagę możliwe problemy z przesiadkami związane z opóźnieniami autobusów, co najbardziej dotyka osoby starsze, jak również wszystkich odwiedzających bliskich w szpitalu. Potrzeba dostępu do obu szpitali bezpośrednią linią komunikacji zbiorowej jest również zwiększona kolejnymi zamknięciami oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu przy ul. Kamińskiego, przez co zwiększa się liczba kobiet przyjmowanych w obu południowych szpitalach.

Utworzenie takich połączeń wychodzi naprzeciw również potrzebom studentów Akademii Medycznej oraz lekarzom stażystom, którzy realizują zajęcia i pracują w szpitalu Akademickim, i w szpitalu im. Falkiewicza i na terenach kampusu Akademii przy pl. Grunwaldzkim. Poprawa oferty mobilności w tym zakresie jest bezpośrednią realizacją polityki mobilności Wrocławia, która zakłada zachęcanie studentów do korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast samochodu.

Przedłużenie linii to bezpośredni dojazd do CH Ferio Gaj, LIDL-a, czy Aquaparku – najbliższych przestrzeni handlowych i usługowych dostępnych mieszkańcom Brochowa i Bieńkowic. Dzięki niemu mieszkańcy będa mogli wygodniej robić zakupy i korzystać z usług niedostępnych na terenie tych osiedli. Niedostępność przestrzeni realizujących te funkcje handlowo-usługowe mieszkańcy Brochowa i Bieńkowic skarżą się radzie osiedla stale, również w tej kadencji, jest to jeden z najbardziej palących problemów osiedla.

 

3. Wydzielenie buspasa 114

W oparciu o analizę danych z opóźnień komunikacji zbiorowej dostępnych przez interfejs z danymi dla aplikacji iMPK wykryliśmy, iż pomiędzy dwoma kolejnymi przystankami autobusowymi linii 114, tj. pomiędzy: przystankiem Krakowska (Centrum Handlowe) [słupek 125003] a przystankiem Park Wschodni [słupek 125007] – autobus 114 w godzinach szczytu, w szczególności 16-17, nabiera dodatkowego opóźnienia od 2 do 4 minut, co stanowi 50%-100% rozkładowego czasu przejazdu między tymi przystankami. Efektywnie więc stojąc w korku samochodowym w tym miejscu autobus przez opóźnienia na tym odcinku, podwaja swój rozkładowy czas na jego pokonanie.


Przyczyną tego stanu rzeczy jest zastosowanie dojazdu do zwężenia jezdni na ul. Krakowskiej metodą zamka błyskawicznego (tzw. suwak). Jest powszechnie znanym faktem, iż w Polsce kierowcy nie potrafią jeździć na suwak w sposób płynny, a trudności w tym zakresie w omawianym miejscu dodaje fakt, iż tuż za suwakiem do jednokierunkowego zwężenia dołącza się zjazd z obwodnicy śródmiejskiej. Z tego powodu na tym krótkim odcinku, na którym do połowy długości już funkcjonuje wydzielony pas dla autobusów i tak dochodzi do nawet dwukrotnego zwiększenia czasu przejazdu w stosunku do rozkładu.

Uważamy, że likwidacja suwaka oraz przedłużenie buspasa aż do zwężenia ul. Krakowskiej poprawi zarówno płynność przejazdu samochodów, ze względu na likwidacje suwaka, jak również zmniejszy absurdalne zjawisko nabierania tak dużych opóźnień przez autobus na tak krótkim odcinku.

Szczególnie wart podkreślenia jest fakt, iż nabierane przez autobus na tym odcinku czterominutowe de facto stanowi aż 1/7, czyli 14% czasu całego rozkładowego kursu od Galerii Dominikańskiej do pętli na Bieńkowicach.

Pismo nr 44/18: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ignacego Mościckiego, Wiaduktowej, Centralnej i Birmańskiej we Wrocławiu

Wrocław, 15.01.2018 r.

Sz. P. Adam Grehl
Wiceprezydent Wrocławia

pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

Szanowny Panie Wiceprezydencie,

Rada Osiedla Brochów zwraca się z prośbą o wznowienie prac nad miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ignacego Mościckiego, Wiaduktowej, Centralnej i Birmańskiej we Wrocławiu.

Uchwała nr XXXII/733/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu została podjęta 18 października 2012 roku. Od tego czasu osiedle zmieniło się, przybyło budynków i­ mieszkańców, pojawiły się nowe problemy i wyzwania, zwłaszcza dotyczące centrum osiedla. Z informacji uzyskanych w Biurze Rozwoju Wrocławia wynika, iż obecnie nie toczą się żadne prace nad planem.

Biorąc pod uwagę długość procesu uchwalania planu i rosnące tempo zabudowy osiedla i najbliższej okolicy, naszym zdaniem wskazana jest jak najszybsza kontynuacja rozpoczętych prac. Bardzo chętnie jeszcze raz przekażemy uwagi do miejscowego planu, które będą uwzględniały zmieniające się warunki życia na osiedlu.

Z poważaniem,

Piotr Szymański
Wiceprzewodniczący
Rady Osiedla Brochów

Pismo nr 43/18: Wstrzymanie sprzedaży działek budowlanych na terenie osiedla Brochów

Wrocław, 15.01.2018 r.

Sz. P. Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia

ul. Sukiennice 9
50-107 Wrocław

Szanowny Panie Prezydencie,

Rada Osiedla Brochów składa na Pana ręce podziękowania za przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Centralnej, Polnej i Chińskiej, która ma na celu poprawienie niespójnych zapisów dotyczących zabudowy jednorodzinnej.

Mamy nadzieję, że poprawione zapisy zatrzymają chaotyczną zabudowę osiedla, która może doprowadzić do poważnych problemów transportowych na naszym osiedlu i­ sąsiadujących z nim drogach. Nim jednak tak się stanie, jedyny skutecznym działaniem powstrzymującym firmy deweloperskie przed naginaniem prawa jest naszym zdaniem i­ urzędników miejskich, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, wstrzymanie, do czasu uchwalenia zmian w mpzp, sprzedaży działek budowlanych na terenie osiedla.

Dotyczy to zarówno części południowej osiedla, jak i północnej (w rejonie ulic: Ignacego Mościckiego, Wiaduktowej, Centralnej i Birmańskiej), na terenie której miejscowy plan jest w trakcie opracowywania. Taka decyzja zabezpieczy również finanse gminy, gdyż ograniczy możliwość pojawienia się roszczeń ze strony deweloperów niezadowolonych z­ nowych, poprawionych zapisów. Zwracamy się z prośbą o rozważenie naszej propozycji.

Z poważaniem,

Piotr Szymański
Wiceprzewodniczący
Rady Osiedla Brochów

Pismo nr 42/18: Poprawa bezpieczeństwa pieszych w związku z budową budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Japońskiej

Wrocław, 15.01.2018 r.

Wydział Inżynierii Miejskiej
Urząd Miasta Wrocławia

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o poprawę bezpieczeństwa pieszych na ul. Japońskiej. W związku z budową budynku przy ul. Japońskiej, na potrzeby budowy został zajęty przez dewelopera chodnik po północnej stronie.

Chodnik po południowej stronie ulicy występuje tylko na fragmencie ulicy i nie zapewnia bezpiecznego połączenia ulic: Warszawskiej, Leonarda da Vinci i Wileńskiej z ul. Semaforową. Ruch pieszych odbywa się po ulicy, na której, w związku z budową, znacząco wzrósł ruch pojazdów

Zwracamy się również z prośbą o trwałe wydzielenie na jezdni miejsca dla pieszych lub odzyskanie dla pieszych chodnika po północnej stronie.

Z poważaniem,

Piotr Szymański
Wiceprzewodniczący
Rady Osiedla Brochów

Pismo nr 41/18: Poprawa bezpieczeństwa w rejonie ul. Semaforowa i  Mościckiego

Wrocław, 15.01.2018 r.

Wydział Inżynierii Miejskiej
Urząd Miasta Wrocławia

ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Szanowni Państwo,

odpowiadając na liczne wnioski mieszkańców zwracamy się z prośbą o poprawę bezpieczeństwa pieszych (głównie dzieci) w rejonie ul. Semaforowej i Mościckiego.

Wnioskujemy o realizację przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Semaforowej z ulicą bez nazwy znajdującą się między przedszkolem a szkołą podstawową, łączącą Semaforową z ul. Polną oraz oświetlenie tej ulicy. W godzinach porannych i popołudniowych na południowym odcinku ul Semaforowej obserwowany jest wzmożony ruch pojazdów związany z pobliską zabudową mieszkaniową i podwożeniem/odbiorem uczniów. Mimo istnienia strefy 30 i progów zwalniających wielu kierowców pojazdów nie przepuszcza uczniów zmierzających do i ze szkoły.

Wnioskujemy o realizację przejść dla pieszych na wszystkich wlotach skrzyżowania ul. Semaforowej z ul. Centralną. W tej chwili przejścia są tylko na dwóch wlotach.

Wnioskujemy o montaż słupków na krótkim odcinku ul. Tatarskiej, po obu stronach jezdni, w rejonie skrzyżowania z ul. Semaforową, w szczególności od skrzyżowania z ul. Semaforową do furtki wejściowej na osiedle MW Semaforowa 28-40a (w kierunku ul. Polnej). W związku z otwarciem sklepu spożywczego na rogu ul. Semaforowej i Tatarskiej chodniki są zastawiane przez auta klientów i dostawców, co utrudnia poruszanie pieszym oraz stwarza niebezpieczne sytuacje dla kierowców aut wyjeżdżających z podziemnych garaży.

Wnioskujemy o odnowienie oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych znajdujących się na ul. Mościckiego.

Wnioskujemy o wprowadzenie zakazu parkowania przy ul. Mościckiego, na odcinku między ul. Wietnamską a ul. Birmańską. Od czasu zakończenia budowy budynków jednorodzinnych nowi mieszkańcy parkują na wąskim chodniku i nie pozostawiają nawet 1 metra dla pieszych. Po północnej stronie parkowanie odbywa się na trawnikach i już widać, że zieleń tego nie przeżyje.

Otrzymaliśmy również informacje od kierowców autobusów miejskich, którzy wskazują, że od czasu pojawienia się nielegalnego parkingu zmniejszyła się widoczność dla kierowców na skrzyżowaniu Birmańska – Mościckiego. Sąsiednie ulice Pakistańska i Afgańska wciąż posiadają wolne miejsca parkingowe.

Warto również rozważyć uporządkowanie parkowania na zachodnim odcinku ul. Birmańskiej między. ul. Mościckiego i Pakistańską. Być może uczynienie ul. Pakistańskiej i Afgańskiej jednokierunkowymi (nie są istotne w komunikacji, ze względu na bardzo złą nawierzchnię) pozwoli na zwiększenie miejsc parkingowych w centrum osiedla.

Z poważaniem,

Piotr Szymański
Wiceprzewodniczący
Rady Osiedla Brochów

Starsze
Nowsze