Notatka ze spotkania z WAiB oraz BRW w związku z naruszaniem MPZP przez inwestorów na osiedlu

Na spotkaniu 21.09 obecni byli: Piotr Fokczyński – Dyrektor, Wydział Architektury i Budownictwa, Anna Sroczyńska – Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia, pracownik BRW odpowiedzialny za przygotowanie mpzp – Piotr Ciesielski (mieszkaniec Brochowa), Pani Hanna i ja. Spotkanie trwało dobrze ponad godzinę.

Rozmowa toczyła się w oparciu o nasze pismo. Punkt pierwszy dotyczył budowy przy ul. Nepalskiej z antresolą jako czwartą kondygnacją. Zdaniem dyrektora Fokczyńskiego nie można inaczej zinterpretować przepisów (przyznał w tym miejscu, że wojewoda miał inne zdanie) i antresola może wyglądać jak czwarta kondygnacja bo deweloper może zmniejszyć jej powierzchnię o zaledwie kilka centymetrów (np. poszerzając przestrzeń między podłogą a schodami). Można natomiast kwestionować fakt, iż deweloper proponuje na wizualizacjach podział antresoli, co jest niezgodne z prawem. Taki podział powinien zostać zgłoszony do urzędu i urząd, zdaniem dyrektora, nie wyda na to zgody. Nielegalny, proponowany podział można też zgłosić do PINB.

Przykład 2 i 3 z pisma były omawiane wspólnie. Działki przy Polnej i Irackiej, które w MPZP są zapisane jako MN – zabudowa jednorodzinna, na których planuje się zabudowę wielorodzinną. I to jest ta bomba na której siedzimy. Całe południe osiedla składa się w ok 70% z obszarów MN, w zamyśle BRW miał to być obszar domów jednorodzinnych i bliźniaków, który spowodowałyby, że gęstość zaludnienia nie wzrosłaby znacząco i osiedle utrzymałoby swój mieszany charakter (centrum i północ wielorodzinne, a południe z przewagą domów jednorodzinnych), co też dawało jakieś szanse na utrzymanie rozsądnej komunikacji w obrębie osiedla, nie wspominając o użytkowaniu terenów zielonych, szkoły i przedszkola.

W § 19 ustęp 1 MPZP dla Centralnej, Polnej i Chińskiej:

są  wymienione przeznaczenia, w pkt 8 jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, która w ust. 3 pkt 11 wg naszych, Pani Hanny i zapewne BRW interpretacji jest wykluczona jako budowa nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. I z tym zdawał się zgadzać też dyrektor Fokczyński, jednak przedstawił nam pismo od wojewody, w którym druga instancja interpretuje ten zapis jako normalne dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej. Dlatego inwestor z Polnej już chwali się wizualizacjami.

Po tej informacji pozostało nam tylko zwrócić uwagę urzędnikom, że czeka nas drugi Ołtaszyn, że Centralna i Mościckiego nie udźwigną ruchu z Brochowa i chaotycznie rozwijających się Iwin. Odnieśliśmy wrażenie, że dyr Fokczyński dopiero na spotkaniu pozyskał wiedzę, jak dużo jest takich terenów na Brochowie i czym to się może skończyć. Urzędnicy obiecali zająć się sprawą, z ust dyrektora padła deklaracja, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie w tej sprawie.

Rada Osiedla Brochów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *