Fundusz Osiedlowy: notatka z konsultacji

Przebieg konsultacji

Prezydent Wrocławia uruchomił nowe narzędzie finansowe dla Rad Osiedli we Wrocławiu: Fundusz Osiedlowy. Każde osiedle w ramach budżetu miasta otrzyma możliwość zadysponowania określonej puli środków, z przeznaczeniem na realizację wybranych projektów inwestycyjnych.

W ramach funduszu Rada Osiedla Brochów dysponuje kwotą ok. 300 tysięcy zł. rocznie, tj. 618 tyś. zł na dwa lata. Rada Osiedla organizuje konsultacje społeczne dotyczące wydatkowania tych środków.

Konsultacje odbywały się w formie elektronicznej i papierowej. Zgłoszenia swoich pomysłów przyjmowaliśmy elektronicznie na kanałach rady osiedla w tym w szczególności na adres mailowy: brochow@osiedla.wroclaw.pl w dniach: 14-28.10.2019 albo w wersji papierowej na spotkaniu 21.10.2019 o godzinie 19:00 przy ul. Pionierów 6 lub na dowolnej sesji rady osiedla w dniach 21-28.10.2019.

Więcej informacji o funduszu osiedlowym znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/fundusz-osiedlowy

W konsultacjach społecznych funduszu osiedlowego wzięło udział ok. 30 osób wyrażając swoje zdanie w postaci:

 • elektronicznej wiadomości na adres e-mail rady osiedla,
 • na spotkaniu konsultacyjnym 21.10.2019
 • w formie komentarza w serwisie Facebook lub wiadomości przesłanej na profil Rady Osiedla.

Ze względu na chęć zachowania inkluzywnego charakteru konsultacji społecznych. W zestawieniu zostały również uwzględnione głosy i wnioski przesyłane elektronicznie bezpośrednio radnym osiedlowym.

Pomysły inwestycyjne

Zgłoszone pomysły inwestycyjne zostaną zaprezentowane w dwóch zestawieniach: wg. rodzaju wymaganej inwestycji oraz wg. ułożenia przestrzennego tj. obiektu którego dotyczą.

W podziale według rodzaju inwestycji

 1. Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej i/lub oświetlenia na wyjazdach z osiedla:
  1. na ul. Mościckiego do wiaduktu/ul. Gazowej/ul. Karwińskiej
  2. na ulicy Centralnej od ul. Semaforowej do ul. Konduktorskiej
 2. Wyznaczenie śluz rowerowych przy przejściach dla pieszych na osiedlu
 3. Utwardzenie / wybrukowanie ulic:
  1. Laotańskiej, odcinek od ul. Wiaduktowej do ul. Warszawskiej,
  2. Gruzińskiej, w szczególności na odcinku od nowych inwestycji do ul. Polnej
 4. Remont lub budowa chodnika wzdłuż ulic
  1. ul. Centralnej
  2. ul. Birmańska
  3. ul. Chińskiej
 5. Wyznaczenie miejsc postojowych
  1. przy ul. Centralnej, w szczególności w pobliżu Apteki/przychodni
  2. przy boisku Orlik
 6. Wybudowanie nowych placów zabaw:
  1. przy zbiegu ulic Polnej i Nepalskiej (w pobliżu basenu)
  2. przy terenie na zbiegu ulic Warszawska i Laotańskiej
  3. przy boisku Orlik
 7. Wyniesienie i oznakowanie przejść dla pieszych
  1. na ul. Mościckiego na wysokości ul. Topolowej
  2. między parkiem a boiskiem Orlik
  3. na ul. Polnej
 8. Stworzenie parku / skweru z wybiegiem dla psów na terenach byłych ogródków działkowych u zbiegu ulic Laotańskiej i Warszawskiej
 9. Zbudowanie toru / strzelnicy łuczniczej w okolicy Parku Brochowskiego.
 10. Zbudowanie sieci czujników smogu na Brochowie wraz ze stacją informacyjną przy jednej z częściej uczęszczanych
 11. Postawienie fontanny w Parku Brochowskim
 12. Postawienie poidełek miejskich w okolicy kościoła oraz parkach
 13. Wybudowanie nowej ścieżki spacerowej przedłużającej ul. Polną aż do Parku Koreańskiego wraz z ławkami wzdłuż ulicy Polnej (przy ROD Hiacynt)
 14. Przebudowa przystanków autobusowych przy jezdni na zatoczki z uwagi na coraz większe natężenie ruchu samochodowego
 15. Postawienie ławek w parku przy ul. Koreańskiej
 16. Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulic w szczególności
  1. ul. Konduktorskiej
  2. ul. Mościckiego
  3. otoczenia boiska Orlik
 17. Wysprzątanie i zasianie łąki na działce między szkołą a przedszkolem
 18. Wykonanie ogrodzenia boiska KS Brochów tak by spełniało wymogi licencyjne ligi wobec klubu
 19. Poszerzenie zatoki kiss & ride przy Szkole Podstawowej
 20. Rewitalizacja centrum Brochowa – uporządkowanie i zagospodarowanie skweru między ul. Pakistańską, Afgańską

W podziale według głównych obszarów, których dotyczy najwięcej wniosków

 1. Ul. Mościckiego
  1. Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej
  2. Wykonanie oświetlenia
  3. Budowa chodnika
  4. Wyznaczenie śluz rowerowych na przejściach
  5. Wyniesienie przejść dla pieszych
  6. Postawienie tablicy informacyjnej o jakości powietrza
  7. Wykonanie zatoczek dla autobusów
 2. Ul. Laotańska
  1. Utwardzenie odcinka od ul. Wiaduktowej do Warszawskiej
  2. Rewitalizacja obszaru zielonego u zbiegu ulic Laotańskiej i Warszawskiej, budowa placu zabaw i/lub parku/skweru z wybiegiem dla psów
 3. Orlik
  1. Wyznaczenie miejsc postojowych
  2. Oświetlenie ulic
  3. Wyniesienie przejść dla pieszych
  4. Budowa strefy dla dzieci i placu zabaw
  5. Wykonanie ogrodzenia boiska Klubu Sportowego Brochów
 4. Ul. Centralna / Chińska
  1. Remont chodnika
  2. Wykonanie trasy rowerowej
  3. Wyniesienie przejść dla pieszych i wyznaczenie śluz rowerowych
  4. Oświetlenie
  5. Wyznaczenie miejsc postojowych przy aptece/przychodni
  6. Wykonanie zatoczek dla autobusów
 5. Park Brochowski / przy ul. Koreańskiej
  1. Budowa fontanny
  2. Budowa strzelnicy łuczniczej/toru
  3. Postawienie poidełka
  4. Ustawienie ławek
  5. Utworzenie ścieżki łączącej dwa parki
 6. Okolice Szkoły Podstawowej
  1. Wyniesienie przejść dla pieszych
  2. Oświetlenie
  3. Poszerzenie zatoczki kiss&ride koło szkoły
  4. Uporządkowanie terenu zielonego
  5. Nowy plac zabaw
 7. Centrum Brochowa
  1. uporządkowanie i zagospodarowanie skweru między ul. Pakistańską, Afgańską

Pomysły nieinwestycyjne

W ramach konsultacji zgłoszono również pomysły nieinwestycyjne, które nie mogą być realizowane ze środków Funduszu Osiedlowego, ale powinny zostać wymienione w notatce z konsultacji:

 1. Cykliczne kino plenerowe latem w parku lub w innym miejscu;
 2. Częsty patrol straży, żeby sprawdzali czym ludzie palą w piecach.
 3. Zachęcenie operatora Orange do przeniesienia linii napowietrznej pod ziemię z ewentualną instalacją światłowodu.
 4. Lobbing za kolejnym dużym marketem na osiedlu
 5. Utworzenie punktu wymiany książek – bookcrossing

Wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział
w konsultacjach serdecznie dziękujemy za nadesłane pomysły. Na listopadowej sesji Rada Osiedla podejmie uchwałę dotyczącą wyboru pomysłów do kart zadań, które zostaną zgłoszone urzędowi do realizacji w ramach Funduszu Osiedlowego.

Notatkę sporządził w dniu 1.11.2019 Piotr Szymański. Notatka została przekazana UM Wrocław.

Rada Osiedla Brochów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *