Porządek sesji Rady Osiedla Brochów nr XXXVIII/19 w dniu 19.02.2019

Ogłoszono porządek sesji Rady Osiedla na dzień 19.02.2019. Otwarcie sesji Przyjęcie porządku obrad Spotkanie z Prezydentem 22.02 Zadania organizacyjne: Festyn Fundusz czasu wolnego Spotkanie noworoczne 22.02 Przyjęcie sprawozdań z działalności i finansowego za rok 2018 Opinia Rady Osiedla do projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia z sesji 17.01.2019 zmieniającej uchwałę nr LX/1423/18 Rady Miejskiej Wrocławia w […]

Ciąg dalszy Porządek sesji Rady Osiedla Brochów nr XXXVIII/19 w dniu 19.02.2019