Protokół nr XXXV/19 z sesji Rady Osiedla Brochów odbytej w dniu 08.01.2019

Wymiana informacji ze strażnikiem osiedlowym. Sprawa kanalizacji na ul. Mandżurskiej. Deweloper zwrócił się z prośbą o pomoc w dotarciu do odpowiednich urzędów. Musi porozumieć się z mieszkańcami ulicy Mandżurskiej, którzy od  40 lat czekają na kanalizację. Dyskusja nad nazwą dla parku na końcu ul. Koreańskiej. Po analizie wszystkich propozycji    zdecydowano promować nazwę „Park na skraju”. […]

Ciąg dalszy Protokół nr XXXV/19 z sesji Rady Osiedla Brochów odbytej w dniu 08.01.2019