Pismo nr 48/18: Powołanie strażnika miejskiego na osiedlu Brochów

Wrocław, 15.01.2018 r. Sz. P. Wojciech Adamski Wiceprezydent Wrocławia pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław   Szanowny Panie Wiceprezydencie, w związku ze spodziewanym zwiększeniem zatrudnienia i zmniejszeniem wakatów w Straży Miejskiej Wrocławia zwracamy się z prośbą o priorytetowe przypisanie jednego z nowo zatrudnionych strażników miejskich naszemu osiedlu. Brochów w wyniku dotychczasowych wakatów w Straży Miejskiej […]

Ciąg dalszy Pismo nr 48/18: Powołanie strażnika miejskiego na osiedlu Brochów

Pismo nr 46/18: Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji zbiorowej na Brochowie

Wrocław, 15.01.2018 r. Sz. P. Marek Czuryło Dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miasta Wrocławia ul. Sukiennice 9 50-107 Wrocław Szanowny Panie, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie poniższych wniosków Rady Osiedla poprawiających jakość funkcjonowania komunikacji zbiorowej na Brochowie i sąsiadujących osiedlach: przeniesienie pętli autobusów 125, 325 i 133 z Brochowa na Bieńkowice i wydłużenie kursów autobusów, […]

Ciąg dalszy Pismo nr 46/18: Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji zbiorowej na Brochowie

Pismo nr 43/18: Wstrzymanie sprzedaży działek budowlanych na terenie osiedla Brochów

Wrocław, 15.01.2018 r. Sz. P. Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia ul. Sukiennice 9 50-107 Wrocław Szanowny Panie Prezydencie, Rada Osiedla Brochów składa na Pana ręce podziękowania za przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Centralnej, Polnej i Chińskiej, która ma na celu poprawienie niespójnych zapisów dotyczących zabudowy jednorodzinnej. Mamy nadzieję, że […]

Ciąg dalszy Pismo nr 43/18: Wstrzymanie sprzedaży działek budowlanych na terenie osiedla Brochów

Pismo nr 42/18: Poprawa bezpieczeństwa pieszych w związku z budową budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Japońskiej

Wrocław, 15.01.2018 r. Wydział Inżynierii Miejskiej Urząd Miasta Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4 50-032 Wrocław Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o poprawę bezpieczeństwa pieszych na ul. Japońskiej. W związku z budową budynku przy ul. Japońskiej, na potrzeby budowy został zajęty przez dewelopera chodnik po północnej stronie. Chodnik po południowej stronie ulicy występuje tylko na […]

Ciąg dalszy Pismo nr 42/18: Poprawa bezpieczeństwa pieszych w związku z budową budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Japońskiej

Pismo nr 41/18: Poprawa bezpieczeństwa w rejonie ul. Semaforowa i  Mościckiego

Wrocław, 15.01.2018 r. Wydział Inżynierii Miejskiej Urząd Miasta Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4 50-032 Wrocław Szanowni Państwo, odpowiadając na liczne wnioski mieszkańców zwracamy się z prośbą o poprawę bezpieczeństwa pieszych (głównie dzieci) w rejonie ul. Semaforowej i Mościckiego. Wnioskujemy o realizację przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Semaforowej z ulicą bez nazwy znajdującą się między […]

Ciąg dalszy Pismo nr 41/18: Poprawa bezpieczeństwa w rejonie ul. Semaforowa i  Mościckiego

Pismo nr 39/17 uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Sz. P. Anna Sroczyńska Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław Dotyczy: uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego W związku z konsultacjami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przesyłamy uwagi Rady Osiedla Brochów do Studium: 1. Północno-zachodni obszar osiedla Uważamy, że północy obszar Brochowa na północ od brochówki powinien zostać zagospodarowany […]

Ciąg dalszy Pismo nr 39/17 uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Pismo nr 35/17 wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o spotkanie w sprawie nadużyć deweloperów

Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław Dotyczy: Budynek wielorodzinny przy ul. Polnej (dz. 31/5, nr wniosku 32601 z 13.09.2017, decyzja jeszcze nie wydana). Osiedle w zab. szeregowej przy ul. Irackiej (decyzja o Pozwoleniu na Budowę nr 4631 z dnia 21.08.2017). Budynek Wielorodzinny przy ul. Nepalskiej (decyzja o Pozwoleniu na Budowę nr […]

Ciąg dalszy Pismo nr 35/17 wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o spotkanie w sprawie nadużyć deweloperów

Pismo nr 33/17 w sprawie bezpiecznego dostępu do peronu w stronę miasta na dworcu Wrocław Brochów

Sz. P. Tadeusz Szulc Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu PKP S.A. ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław Sz. P. Zbigniew Gzik, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu PKP Polskie Linie Kolejowe ul. Joannitów 13 50-525 Wrocław Szanowni Panowie, Brochów to osiedle z wielkimi tradycjami kolejowymi, wielu mieszkańców aktualnych i dawnych, młodszych i starszych, pracowało i […]

Ciąg dalszy Pismo nr 33/17 w sprawie bezpiecznego dostępu do peronu w stronę miasta na dworcu Wrocław Brochów

Pisma nr 31/17 i 32/17 dot. zmiany treści planu miejscowego nr 338

Dotyczy: Uchwały NR XVIII/369/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Centralnej, Polnej i Chińskiej we Wrocławiu Wnioskujemy o zmianę treści w/w planu miejscowego w zakresie § 19.pkt 1 ppkt 11 z 11)dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dopuszcza się wyłącznie remont, przebudowę, […]

Ciąg dalszy Pisma nr 31/17 i 32/17 dot. zmiany treści planu miejscowego nr 338

Starsze