Porządek sesji Rady Osiedla Brochów nr XXXVIII/19 w dniu 19.02.2019

Ogłoszono porządek sesji Rady Osiedla na dzień 19.02.2019. Otwarcie sesji Przyjęcie porządku obrad Spotkanie z Prezydentem 22.02 Zadania organizacyjne: Festyn Fundusz czasu wolnego Spotkanie noworoczne 22.02 Przyjęcie sprawozdań z działalności i finansowego za rok 2018 Opinia Rady Osiedla do projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia z sesji 17.01.2019 zmieniającej uchwałę nr LX/1423/18 Rady Miejskiej Wrocławia w […]

Ciąg dalszy Porządek sesji Rady Osiedla Brochów nr XXXVIII/19 w dniu 19.02.2019

Porządek sesji Rady Osiedla Brochów nr XXXVII/19 w dniu 05.02.2019

Ogłoszono porządek sesji Rady Osiedla na dzień 05.02.2019. Otwarcie sesji Przyjęcie porządku obrad Spotkanie z Prezydentem 22.02 Zadanie „czas wolny” – czy będziemy się ubiegać o dofinansowanie. Spotkanie noworoczne 22.02 – kwestie organizacyjne Spotkanie z przedstawicielami innych rad – kwestie organizacyjne Festyn – kwestie organizacyjne Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2018 Pisma bieżące: sprawa zniszczenia […]

Ciąg dalszy Porządek sesji Rady Osiedla Brochów nr XXXVII/19 w dniu 05.02.2019

Protokół nr XXXVI/19 z sesji Rady Osiedla w dniu 22.01.2019

Sesję prowadził: Piotr Szymański, wiceprzewodniczący Rady.Obecność: 12 radnych obecnych, 3 nieobecnych: Józef Narolski, Ryszard Hardej, Marek Górecki. Spotkanie w sprawie basenu na Brochowie.Goście : z-ca prezesa spółki Aquapark p. Rańda Paweł i p. Dominik Kłosowski Dominik radny…

Ciąg dalszy Protokół nr XXXVI/19 z sesji Rady Osiedla w dniu 22.01.2019

Protokół nr XXXV/19 z sesji Rady Osiedla Brochów odbytej w dniu 08.01.2019

Wymiana informacji ze strażnikiem osiedlowym. Sprawa kanalizacji na ul. Mandżurskiej. Deweloper zwrócił się z prośbą o pomoc w dotarciu do odpowiednich urzędów. Musi porozumieć się z mieszkańcami ulicy Mandżurskiej, którzy od  40 lat czekają na kanalizację. Dyskusja nad nazwą dla parku na końcu ul. Koreańskiej. Po analizie wszystkich propozycji    zdecydowano promować nazwę „Park na skraju”. […]

Ciąg dalszy Protokół nr XXXV/19 z sesji Rady Osiedla Brochów odbytej w dniu 08.01.2019

Notatka ze spotkania z WAiB oraz BRW w związku z naruszaniem MPZP przez inwestorów na osiedlu

Na spotkaniu 21.09 obecni byli: Piotr Fokczyński – Dyrektor, Wydział Architektury i Budownictwa, Anna Sroczyńska – Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia, pracownik BRW odpowiedzialny za przygotowanie mpzp – Piotr Ciesielski (mieszkaniec Brochowa), Pani Hanna i ja. Spotkanie trwało dobrze ponad godzinę.

Ciąg dalszy Notatka ze spotkania z WAiB oraz BRW w związku z naruszaniem MPZP przez inwestorów na osiedlu

Spotkanie ze Zbigniewem Maćkowem w sprawie rewitalizacji dawnej remizy

W poprzednich tygodniach wrocławski architekt Zbigniew Macków poprosił Radę Osiedla o spotkanie, które odbyło się w trakcie sesji Rady Osiedla nr VII/2017. Na spotkanie architekt poinformował, iż jego biuro zakupiło od miasta obiekt dawnej remizy przy ul. Chińskiej 5a i planuje j…

Ciąg dalszy Spotkanie ze Zbigniewem Maćkowem w sprawie rewitalizacji dawnej remizy