Porządek sesji Rady Osiedla Brochów nr XXXVIII/19 w dniu 19.02.2019

Ogłoszono porządek sesji Rady Osiedla na dzień 19.02.2019. Otwarcie sesji Przyjęcie porządku obrad Spotkanie z Prezydentem 22.02 Zadania organizacyjne: Festyn Fundusz czasu wolnego Spotkanie noworoczne 22.02 Przyjęcie sprawozdań z działalności i finansowego za rok 2018 Opinia Rady Osiedla do projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia z sesji 17.01.2019 zmieniającej uchwałę nr LX/1423/18 Rady Miejskiej Wrocławia w […]

Ciąg dalszy Porządek sesji Rady Osiedla Brochów nr XXXVIII/19 w dniu 19.02.2019

Porządek sesji Rady Osiedla Brochów nr XXXVII/19 w dniu 05.02.2019

Ogłoszono porządek sesji Rady Osiedla na dzień 05.02.2019. Otwarcie sesji Przyjęcie porządku obrad Spotkanie z Prezydentem 22.02 Zadanie „czas wolny” – czy będziemy się ubiegać o dofinansowanie. Spotkanie noworoczne 22.02 – kwestie organizacyjne Spotkanie z przedstawicielami innych rad – kwestie organizacyjne Festyn – kwestie organizacyjne Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2018 Pisma bieżące: sprawa zniszczenia […]

Ciąg dalszy Porządek sesji Rady Osiedla Brochów nr XXXVII/19 w dniu 05.02.2019

Protokół nr XXXVI/19 z sesji Rady Osiedla w dniu 22.01.2019

Sesję prowadził: Piotr Szymański, wiceprzewodniczący Rady.Obecność: 12 radnych obecnych, 3 nieobecnych: Józef Narolski, Ryszard Hardej, Marek Górecki. Spotkanie w sprawie basenu na Brochowie.Goście : z-ca prezesa spółki Aquapark p. Rańda Paweł i p. Dominik Kłosowski Dominik radny…

Ciąg dalszy Protokół nr XXXVI/19 z sesji Rady Osiedla w dniu 22.01.2019

Protokół nr XXXV/19 z sesji Rady Osiedla Brochów odbytej w dniu 08.01.2019

Wymiana informacji ze strażnikiem osiedlowym. Sprawa kanalizacji na ul. Mandżurskiej. Deweloper zwrócił się z prośbą o pomoc w dotarciu do odpowiednich urzędów. Musi porozumieć się z mieszkańcami ulicy Mandżurskiej, którzy od  40 lat czekają na kanalizację. Dyskusja nad nazwą dla parku na końcu ul. Koreańskiej. Po analizie wszystkich propozycji    zdecydowano promować nazwę „Park na skraju”. […]

Ciąg dalszy Protokół nr XXXV/19 z sesji Rady Osiedla Brochów odbytej w dniu 08.01.2019

Pismo nr 48/18: Powołanie strażnika miejskiego na osiedlu Brochów

Wrocław, 15.01.2018 r. Sz. P. Wojciech Adamski Wiceprezydent Wrocławia pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław   Szanowny Panie Wiceprezydencie, w związku ze spodziewanym zwiększeniem zatrudnienia i zmniejszeniem wakatów w Straży Miejskiej Wrocławia zwracamy się z prośbą o priorytetowe przypisanie jednego z nowo zatrudnionych strażników miejskich naszemu osiedlu. Brochów w wyniku dotychczasowych wakatów w Straży Miejskiej […]

Ciąg dalszy Pismo nr 48/18: Powołanie strażnika miejskiego na osiedlu Brochów

Pismo nr 46/18: Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji zbiorowej na Brochowie

Wrocław, 15.01.2018 r. Sz. P. Marek Czuryło Dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miasta Wrocławia ul. Sukiennice 9 50-107 Wrocław Szanowny Panie, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie poniższych wniosków Rady Osiedla poprawiających jakość funkcjonowania komunikacji zbiorowej na Brochowie i sąsiadujących osiedlach: przeniesienie pętli autobusów 125, 325 i 133 z Brochowa na Bieńkowice i wydłużenie kursów autobusów, […]

Ciąg dalszy Pismo nr 46/18: Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji zbiorowej na Brochowie

Pismo nr 43/18: Wstrzymanie sprzedaży działek budowlanych na terenie osiedla Brochów

Wrocław, 15.01.2018 r. Sz. P. Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia ul. Sukiennice 9 50-107 Wrocław Szanowny Panie Prezydencie, Rada Osiedla Brochów składa na Pana ręce podziękowania za przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Centralnej, Polnej i Chińskiej, która ma na celu poprawienie niespójnych zapisów dotyczących zabudowy jednorodzinnej. Mamy nadzieję, że […]

Ciąg dalszy Pismo nr 43/18: Wstrzymanie sprzedaży działek budowlanych na terenie osiedla Brochów

Pismo nr 42/18: Poprawa bezpieczeństwa pieszych w związku z budową budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Japońskiej

Wrocław, 15.01.2018 r. Wydział Inżynierii Miejskiej Urząd Miasta Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4 50-032 Wrocław Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o poprawę bezpieczeństwa pieszych na ul. Japońskiej. W związku z budową budynku przy ul. Japońskiej, na potrzeby budowy został zajęty przez dewelopera chodnik po północnej stronie. Chodnik po południowej stronie ulicy występuje tylko na […]

Ciąg dalszy Pismo nr 42/18: Poprawa bezpieczeństwa pieszych w związku z budową budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Japońskiej

Pismo nr 41/18: Poprawa bezpieczeństwa w rejonie ul. Semaforowa i  Mościckiego

Wrocław, 15.01.2018 r. Wydział Inżynierii Miejskiej Urząd Miasta Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4 50-032 Wrocław Szanowni Państwo, odpowiadając na liczne wnioski mieszkańców zwracamy się z prośbą o poprawę bezpieczeństwa pieszych (głównie dzieci) w rejonie ul. Semaforowej i Mościckiego. Wnioskujemy o realizację przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Semaforowej z ulicą bez nazwy znajdującą się między […]

Ciąg dalszy Pismo nr 41/18: Poprawa bezpieczeństwa w rejonie ul. Semaforowa i  Mościckiego

Starsze