Zgłoszenie problemów ze smogiem przy ul. Tybetańskiej do Straży Miejskiej Wrocławia

20 grudnia 2017 r. czujnik LookO2 przy ul. Tybetańskiej 13 wskazywał na to, iż poziom alarmowy stężenia pyłów PM10 mógł być istotnie przekroczony. Czujnik podawał aż 38,5-krotne przekroczenie dziennej normy WHO. W związku z powtarzalnością wysokiego poziomu smogu w odczytach tego czujnika od początku listopada, zgłosiliśmy sprawę do interwencji Straży Miejskiej Wrocławia. W następującej wiadomości […]

Ciąg dalszy Zgłoszenie problemów ze smogiem przy ul. Tybetańskiej do Straży Miejskiej Wrocławia

Pismo nr 39/17 uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Sz. P. Anna Sroczyńska Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław Dotyczy: uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego W związku z konsultacjami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przesyłamy uwagi Rady Osiedla Brochów do Studium: 1. Północno-zachodni obszar osiedla Uważamy, że północy obszar Brochowa na północ od brochówki powinien zostać zagospodarowany […]

Ciąg dalszy Pismo nr 39/17 uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Sesja Rady Osiedla nr VIII/2017

W dniu 3 października 2017 roku od godziny 18:00, w małej sali w siedzibie Centrum Edukacji Społecznej przy ul. Koreańskiej 1a, odbyła się ósma sesja Rady Osiedla Brochów w kadencji 2017-2021. Prezentujemy protokół i listę obecności z sesji. Protokół i porządek obrad Sesja miała …

Ciąg dalszy Sesja Rady Osiedla nr VIII/2017

Notatka ze spotkania z WAiB oraz BRW w związku z naruszaniem MPZP przez inwestorów na osiedlu

Na spotkaniu 21.09 obecni byli: Piotr Fokczyński – Dyrektor, Wydział Architektury i Budownictwa, Anna Sroczyńska – Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia, pracownik BRW odpowiedzialny za przygotowanie mpzp – Piotr Ciesielski (mieszkaniec Brochowa), Pani Hanna i ja. Spotkanie trwało dobrze ponad godzinę.

Ciąg dalszy Notatka ze spotkania z WAiB oraz BRW w związku z naruszaniem MPZP przez inwestorów na osiedlu

Pismo nr 35/17 wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o spotkanie w sprawie nadużyć deweloperów

Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław Dotyczy: Budynek wielorodzinny przy ul. Polnej (dz. 31/5, nr wniosku 32601 z 13.09.2017, decyzja jeszcze nie wydana). Osiedle w zab. szeregowej przy ul. Irackiej (decyzja o Pozwoleniu na Budowę nr 4631 z dnia 21.08.2017). Budynek Wielorodzinny przy ul. Nepalskiej (decyzja o Pozwoleniu na Budowę nr […]

Ciąg dalszy Pismo nr 35/17 wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o spotkanie w sprawie nadużyć deweloperów

Pismo nr 33/17 w sprawie bezpiecznego dostępu do peronu w stronę miasta na dworcu Wrocław Brochów

Sz. P. Tadeusz Szulc Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu PKP S.A. ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław Sz. P. Zbigniew Gzik, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu PKP Polskie Linie Kolejowe ul. Joannitów 13 50-525 Wrocław Szanowni Panowie, Brochów to osiedle z wielkimi tradycjami kolejowymi, wielu mieszkańców aktualnych i dawnych, młodszych i starszych, pracowało i […]

Ciąg dalszy Pismo nr 33/17 w sprawie bezpiecznego dostępu do peronu w stronę miasta na dworcu Wrocław Brochów

Pisma nr 31/17 i 32/17 dot. zmiany treści planu miejscowego nr 338

Dotyczy: Uchwały NR XVIII/369/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Centralnej, Polnej i Chińskiej we Wrocławiu Wnioskujemy o zmianę treści w/w planu miejscowego w zakresie § 19.pkt 1 ppkt 11 z 11)dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dopuszcza się wyłącznie remont, przebudowę, […]

Ciąg dalszy Pisma nr 31/17 i 32/17 dot. zmiany treści planu miejscowego nr 338

Pismo nr 30/17 dot remontu boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej przy Orliku

Młodzieżowe Centrum Sportu al. I. J. Paderewskiego 35 51-612 Wrocław Dotyczy: Zespół Sportowy na Brochowie. Wrocław ul. Centralna; dz. nr: 2(026401_1.0012.AR_6.2); 5(026401_1.0012.AR_6.5) obręb Brochów. Prosimy o informacje na jakim etapie są prace związane z naprawą zniszczonej płyty boiska trawiastego, wnioskowaliśmy o to w karcie inwestycyjnej. Boisko posiada liczne ubytki i jest częściowo pozapadane, co może […]

Ciąg dalszy Pismo nr 30/17 dot remontu boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej przy Orliku

Starsze
Nowsze