Brochowskie projekty we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2020

Zachęcamy do głosowania na projekty brochowskie we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim:  Głosuj WBO: 239 238 239: Brochowskie Skwery – zadbane i odnowione [ETAP 2] #osiedlowy 238: Parki Brochowskie: Rozbudowa Parków Brochowskiego (daw. Majątkowego) i „ na Skraju” (daw. Bieńkowickiego) [RO Brochów] #ogólnomiejski Wrocławski Budżet obywatelski to konkurs w którym, mieszkańcy mogą zgłaszać projekty, a następnie w […]

Ciąg dalszy Brochowskie projekty we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2020

Brochowskie projekty we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2021

Zachęcamy do głosowania na projekty brochowskie we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim:  Głosuj WBO: 197 199 197: Brochowskie Skwery – zadbane i odnowione [ETAP 3] #osiedlowy 199: Park Brochowski i na Skraju – rewitalizacja parków dla mieszkańców osiedli: Brochów, Bieńkowice, Tarnogaj, Jagodno, Księże Wielkie #ogólnomiejski Wrocławski Budżet obywatelski to konkurs w którym, mieszkańcy mogą zgłaszać projekty, a […]

Ciąg dalszy Brochowskie projekty we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2021

Uchwała Nr LIII/155/19 w sprawie Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021.

z dnia 19 listopada 2019 r. Na podstawie § 22 ust. 3  uchwały   Nr XIII/401/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Brochów   ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2003 r. nr 211, poz. 3182 z późn. zm.) Rada Osiedla Brochów uchwala, co następuje: § 1. […]

Ciąg dalszy Uchwała Nr LIII/155/19 w sprawie Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021.

Fundusz Osiedlowy: notatka z konsultacji

Przebieg konsultacji Prezydent Wrocławia uruchomił nowe narzędzie finansowe dla Rad Osiedli we Wrocławiu: Fundusz Osiedlowy. Każde osiedle w ramach budżetu miasta otrzyma możliwość zadysponowania określonej puli środków, z przeznaczeniem na realizację wybranych projektów inwestycyjnych. W ramach funduszu Rada Osiedla Brochów dysponuje kwotą ok. 300 tysięcy zł. rocznie, tj. 618 tyś. zł na dwa lata. Rada […]

Ciąg dalszy Fundusz Osiedlowy: notatka z konsultacji

Fundusz Osiedlowy: konsultacje

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk uruchomił nowe narzędzie finansowe dla Rad Osiedli we Wrocławiu: Fundusz Osiedlowy. Każde osiedle w ramach budżetu miasta otrzyma możliwość zadysponowania określonej puli środków, z przeznaczeniem na realizację wybranych projektów inwestycyjnych. …

Ciąg dalszy Fundusz Osiedlowy: konsultacje

Brochowskie projekty we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2019

Głosujmy razem na projekty brochowskie we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim: 296 (skwery) i 300 (park)! 296: Brochowskie Skwery – zadbane i odnowione [ETAP 1] oraz Park Brochowski: elektryfikacja, oświetlenie, toalety, nasadzenia, łącznik zielony do ul. Koreańskiej [Etap 2].

Porządek sesji Rady Osiedla Brochów nr XXXVIII/19 w dniu 19.02.2019

Ogłoszono porządek sesji Rady Osiedla na dzień 19.02.2019. Otwarcie sesji Przyjęcie porządku obrad Spotkanie z Prezydentem 22.02 Zadania organizacyjne: Festyn Fundusz czasu wolnego Spotkanie noworoczne 22.02 Przyjęcie sprawozdań z działalności i finansowego za rok 2018 Opinia Rady Osiedla do projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia z sesji 17.01.2019 zmieniającej uchwałę nr LX/1423/18 Rady Miejskiej Wrocławia w […]

Ciąg dalszy Porządek sesji Rady Osiedla Brochów nr XXXVIII/19 w dniu 19.02.2019

Projekty zgłoszone przez Radę Osiedla do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

4 lutego 2019 o 23:59 minął czas zgłaszania projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Po konsultacjach z mieszkańcami i decyzjach podjętych na ostatniej sesji radny Piotr Szymański – w imieniu Rady Osiedla – zgłosił 6 projektów Brochowskich do WBO2019. Projekty oczekują na weryfikację, po weryfikacji, na osobnym spotkaniu liderów projektów brochowskich, zostaną wybrane […]

Ciąg dalszy Projekty zgłoszone przez Radę Osiedla do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

Porządek sesji Rady Osiedla Brochów nr XXXVII/19 w dniu 05.02.2019

Ogłoszono porządek sesji Rady Osiedla na dzień 05.02.2019. Otwarcie sesji Przyjęcie porządku obrad Spotkanie z Prezydentem 22.02 Zadanie „czas wolny” – czy będziemy się ubiegać o dofinansowanie. Spotkanie noworoczne 22.02 – kwestie organizacyjne Spotkanie z przedstawicielami innych rad – kwestie organizacyjne Festyn – kwestie organizacyjne Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2018 Pisma bieżące: sprawa zniszczenia […]

Ciąg dalszy Porządek sesji Rady Osiedla Brochów nr XXXVII/19 w dniu 05.02.2019

Protokół nr XXXVI/19 z sesji Rady Osiedla w dniu 22.01.2019

Sesję prowadził: Piotr Szymański, wiceprzewodniczący Rady.Obecność: 12 radnych obecnych, 3 nieobecnych: Józef Narolski, Ryszard Hardej, Marek Górecki. Spotkanie w sprawie basenu na Brochowie.Goście : z-ca prezesa spółki Aquapark p. Rańda Paweł i p. Dominik Kłosowski Dominik radny…

Ciąg dalszy Protokół nr XXXVI/19 z sesji Rady Osiedla w dniu 22.01.2019

Starsze