Brochowskie projekty we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2021

Zachęcamy do głosowania na projekty brochowskie we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim: 

Głosuj WBO: 197 199

Wrocławski Budżet obywatelski to konkurs w którym, mieszkańcy mogą zgłaszać projekty, a następnie w bezpośrednim głosowaniu mieszkańcy wybierają te, które miasto zrealizuje.

W tym roku obowiązują nowe zasady:

 • Nie trzeba być zameldowanym we Wrocławiu, wystarczy oświadczenie, że jest się mieszkańcem.
 • Każdy PESEL to ważny głos, mogą głosować noworodki, dzieci, nastolatkowie i dorośli w każdym wieku – liczy się posiadanie numeru PESEL.
 • Każdy może oddać głos na jeden projekt rejonowy i jeden na projekt ogólnomiejski.
 • Zdobądźmy oba dla Brochowa!
Planowane obszary rewitalizacji w projektach WBO 2020

197: Brochowskie Skwery – zadbane i odnowione [ETAP 3]

Mamy na Brochowie wiele dobrze umiejscowionych skwerów, które po rewitalizacji mogłyby stanowić atrakcyjną przestrzeń publiczną do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

W ramach WBO 2019 i 2020 została zaprojektowana rewitalizacja pl. Indyjskiego i pl. Mongolskiego. Projekty są w trakcie wykonania i będą skończone tej jesieni.

Środki z projektów wystarczą na skończenie prac na pl. Indyjskim i wykonaniu większości prac na pl. Mongolskim oraz wykonanie projektó skwerów przy ul. Centralnej. Natomiast trzeci etap w 2021 ma sfinansować wykonanie prac na ul. Centralnej, oraz ew. pl. zabaw na pl. Mongolskim. Jeśli zostaną pieniądze – wydamy je na rozwinięcie skweru przy ul. Afgańskiej/Pakistańskiej finansowanego z FO:

W ramach projektu nr 197:

 • uporządkujemy zieleń
 • dosadzimy drzewa i krzewy,
 • gdzie obecnie istnieją miejsca do parkowania wyznaczymy uporządkowane miejsca parkingowe wokół skweru,
 • zabezpieczymy pozostałość skweru przed dzikim parkowaniem (krawężnikiem lub zieloną barierą jak np. krzewy),
 • postawimy małą architekturę:
  • ławki
  • pojemniki na śmieci i psie odchody,
 • oświetlimy,
 • wyrównamy trasy piesze i w miarę możliwości zbudujemy chodnik
 • jeśli to będzie możliwe umieścimy przewijaki lub rozbudujemy plac zabaw

199: Brochowskie Skwery – zadbane i odnowione [ETAP 3][RO Brochów]

W 2018 roku wygraliśmy WBO z pierwszym etapem oświetlenia Parku Majątkowego (Brochowskiego). Za zdobyte wówczas 250 tyś zł. wykonamy w 2020 roku oświetlenie głównej pętli parku oraz przyłącze elektryczne do największej polany.

W ramach WBO 2018 zostało zaprojektowane oświetlenie parku w północnej części – jest teraz w trakcie montażu i będzie gotowe tej jesieni!

Mimo wszystko 250 tysięcy zł to jednak zbyt mało by przystosować park do potrzeb rosnącej liczby mieszkańców. Dlatego w ramach projektu nr 199 chcemy kontynuować rozwój parku Brochowskiego. Poprzednim razem zabrakło nam bardzo niewiele mimo kilku tysięcy głosów, przy minimalnie lepszej mobilizacji możemy ten projekt wygrać w tym roku.

W drugim etapie planujemy:

 • dokończyć zaczętą w poprzednich WBO elektryfikację i oświetlenie parku Brochowskiego
 • oświetlić park przy ul. Koreańskiej, tzw. „na Skraju” (daw. Bieńkowicki)
 • postawić toalety z przewijakami w obu parkach, przynajmniej po 1 na park
 • pozostałe środki przeznaczyć na rozbudowę parków, a także ławki, kosze na śmieci i dodatkowe nasadzenia lub inną formę rozwoju zieleni w parku

Brochowskie projekty we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2020

Zachęcamy do głosowania na projekty brochowskie we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim: 

Głosuj WBO: 239 238

Wrocławski Budżet obywatelski to konkurs w którym, mieszkańcy mogą zgłaszać projekty, a następnie w bezpośrednim głosowaniu mieszkańcy wybierają te, które miasto zrealizuje.

W tym roku obowiązują nowe zasady:

 • Nie trzeba być zameldowanym we Wrocławiu, wystarczy oświadczenie, że jest się mieszkańcem.
 • Każdy PESEL to ważny głos, mogą głosować noworodki, dzieci, nastolatkowie i dorośli w każdym wieku – liczy się posiadanie numeru PESEL.
 • Każdy może oddać głos na jeden projekt rejonowy i jeden na projekt ogólnomiejski.
 • Zdobądźmy oba dla Brochowa!
Planowane obszary rewitalizacji w projektach WBO 2020

239: Brochowskie Skwery – zadbane i odnowione [ETAP 2]

Mamy na Brochowie wiele dobrze umiejscowionych skwerów, które po rewitalizacji mogłyby stanowić atrakcyjną przestrzeń publiczną do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

W ramach WBO 2019 została zaprojektowana rewitalizacja pl. Indyjskiego i pl. Mongolskiego. Projekty zostały wykonane i wstępnie uzgodnione, czekają na uzgodnienia ze ZDIUM i MKZ i zostaną skierowane do realizacji. Termin wykonania: 2021. Środki z projektu wystarczą na skończenie w całości prac na pl. Indyjskim i wykonaniu większości prac na pl. Mongolskim, dlatego drugi etap w 2020 ma częściowo sfinansować dokończenie prac na pl. Mongolskim i wykonanie projektu i prac na skwerach w centrum osiedla wzdłuż ul. Centralnej:

W ramach projektu nr 239:

 • uporządkujemy zieleń
 • dosadzimy drzewa i krzewy,
 • gdzie obecnie istnieją miejsca do parkowania wyznaczymy uporządkowane miejsca parkingowe wokół skweru,
 • zabezpieczymy pozostałość skweru przed dzikim parkowaniem (krawężnikiem lub zieloną barierą jak np. krzewy),
 • postawimy małą architekturę:
  • ławki
  • pojemniki na śmieci i psie odchody,
 • oświetlimy,
 • wyrównamy trasy piesze i w miarę możliwości zbudujemy chodnik
 • jeśli to będzie możliwe umieścimy przewijaki lub rozbudujemy plac zabaw

238: Parki Brochowskie: Rozbudowa Parków Brochowskiego (daw. Majątkowego) i „ na Skraju” (daw. Bieńkowickiego) [RO Brochów] [Etap 2]

W 2018 roku wygraliśmy WBO z pierwszym etapem oświetlenia Parku Majątkowego (Brochowskiego). Za zdobyte wówczas 250 tyś zł. wykonamy w 2020 roku oświetlenie głównej pętli parku oraz przyłącze elektryczne do największej polany.

W ramach WBO 2018 zostało zaprojektowane oświetlenie parku w północnej części, uzyskano wszystkie uzgodnienia i Wrocławskie Inwestycje ogłaszają właśnie zamówienie publiczne na realizację projektu. Termin wykonania: pierwsza połowa 2021.

250 tysięcy zł to jednak zbyt mało by przystosować park do potrzeb rosnącej liczby mieszkańców. Dlatego w ramach projektu nr 238 chcemy kontynuować rozwój parku Brochowskiego. Poprzednim razem zabrakło nam bardzo niewiele mimo kilku tysięcy głosów, przy minimalnie lepszej mobilizacji możemy ten projekt wygrać w tym roku.

W drugim etapie planujemy:

 • dokończyć zaczętą w poprzednich WBO elektryfikację i oświetlenie parku Brochowskiego
 • oświetlić park przy ul. Koreańskiej, tzw. „na Skraju” (daw. Bieńkowicki)
 • postawić toalety z przewijakami w obu parkach, przynajmniej po 1 na park
 • pozostałe środki przeznaczyć na rozbudowę parków, a także ławki, kosze na śmieci i dodatkowe nasadzenia lub inną formę rozwoju zieleni w parku

Uchwała Nr LIII/155/19 w sprawie Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021.

z dnia 19 listopada 2019 r.

Na podstawie § 22 ust. 3  uchwały   Nr XIII/401/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Brochów   ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2003 r. nr 211, poz. 3182 z późn. zm.) Rada Osiedla Brochów uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Osiedla wskazuje do realizacji następujące projekty:

1. Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Afgańskiej i Pakistańskiej

 • uporządkowanie zieleni i wprowadzenie nowych nasadzeń drzew,
 • remont i uzupełnienie chodników, ścieżek i elementów małej architektury,
 • oświetlenie skweru,
 • montaż placu zabaw, ławek, koszy na śmieci,
 • uporządkowanie parkowania przy ul. Afgańskiej i Pakistańskiej. dz. nr: 11, Ark: AR_17, obr.: Brochów

2. Rozbudowa Parku Brochowskiego

 • rozszerzenie obecnie realizowanego z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego projektu elektryfikacji i oświetlenia parku oraz wykonanie ścieżek parkowych,
 • postawienie od 1 do 2 toalet w zależności od ostatecznie oszacowanych w konsultacjach potrzeb,
 • montaż ławek, koszy na śmieci i dodatkowe nasadzenia. dz. nr: 3/3 i 22/4, Ark: AR15, obr.: Brochów

3. Opracowanie koncepcji/projektu zagospodarowania, przebudowy i rozbudowy Parku Brochowskiego oraz Promenady Brochowskiej z uwzględnieniem połączeń z Parkiem Na Skraju, Parkiem Bieńkowickim oraz Promenadą Krzycką.

Projekt będzie podstawą do dalszych inwestycji w tereny zieleni i rekreacji na Brochowie dz. nr: 3/1, 3/2, 3/3, 22/1, 22/4 Ark: AR15; 20/5, 29, 30 Ark: AR23; 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 38, Ark: AR24; 50/1, 50/2, 51, 52/3, 52/4, 52,5, 56/4, 40/8, 63/6, 63/7, 57/7, 54/6 Ark: AR26 obręb Brochów

4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Laotańskiej i chodnika przy ulicy Wiaduktowej na odcinku od Orlika do Parku Brochowskiego dz. nr: 9/1, 10 , Ark: AR6 , obr.: Brochów

5. Skwery przy ul. Centralnej:

a) Centralna/ Węgierska dz. nr: 17, 18 , Ark: 16, obr.: Brochów

b) Centralna/ Semaforowa dz. nr: 48, 50/3, Ark: 16, obr.: Brochów

 • rewitalizacja terenów zielonych, pielęgnacja i uzupełnienia zieleni;
 • remont i budowa ścieżek wraz elementami małej architektury;
 • oświetlenie parkowe;
 • place zabaw/siłownie.

6. Przebudowa skrzyżowania i zagospodarowanie nowego placu przy ulicy Semaforowej/ łącznik Semaforowej w celu poprawy bezpieczeństwa przed szkołą podstawową nr 80 i przedszkolem nr 51.

 • wyniesienie całego lub części skrzyżowania Semaforowa-łącznik Semaforowa oraz oznaczenie wyróżniającym kolorem lub rodzajem nawierzchni;
 • wyznaczenie szerokiego przejść dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów ze ścieżki rowerowej;
 • zagospodarowanie terenów oznaczonych w MPZP symbolami 5KDPL/1 (place, skwery) oraz 12 ZP/5 (zieleń parkowa) pod plac z zielenią urządzoną, ścieżkami i małą architekturą;
 • zadanie dotyczy również ścieżek między terenami basenu, szkoły i przedszkola (6KDPR/9 oraz 6KDPR/8);
 • w części, pozostawienie istniejącego parkingu przy przedszkolu; dz. nr: 31/1, 32/7, 37/14, 37/13, 38/3, 39/4, 38/7, 37/9, 37/4 ,39/5 Ark: 22 , obr.: Brochów

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Fundusz Osiedlowy: notatka z konsultacji

Przebieg konsultacji

Prezydent Wrocławia uruchomił nowe narzędzie finansowe dla Rad Osiedli we Wrocławiu: Fundusz Osiedlowy. Każde osiedle w ramach budżetu miasta otrzyma możliwość zadysponowania określonej puli środków, z przeznaczeniem na realizację wybranych projektów inwestycyjnych.

W ramach funduszu Rada Osiedla Brochów dysponuje kwotą ok. 300 tysięcy zł. rocznie, tj. 618 tyś. zł na dwa lata. Rada Osiedla organizuje konsultacje społeczne dotyczące wydatkowania tych środków.

Konsultacje odbywały się w formie elektronicznej i papierowej. Zgłoszenia swoich pomysłów przyjmowaliśmy elektronicznie na kanałach rady osiedla w tym w szczególności na adres mailowy: brochow@osiedla.wroclaw.pl w dniach: 14-28.10.2019 albo w wersji papierowej na spotkaniu 21.10.2019 o godzinie 19:00 przy ul. Pionierów 6 lub na dowolnej sesji rady osiedla w dniach 21-28.10.2019.

Więcej informacji o funduszu osiedlowym znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/fundusz-osiedlowy

W konsultacjach społecznych funduszu osiedlowego wzięło udział ok. 30 osób wyrażając swoje zdanie w postaci:

 • elektronicznej wiadomości na adres e-mail rady osiedla,
 • na spotkaniu konsultacyjnym 21.10.2019
 • w formie komentarza w serwisie Facebook lub wiadomości przesłanej na profil Rady Osiedla.

Ze względu na chęć zachowania inkluzywnego charakteru konsultacji społecznych. W zestawieniu zostały również uwzględnione głosy i wnioski przesyłane elektronicznie bezpośrednio radnym osiedlowym.

Pomysły inwestycyjne

Zgłoszone pomysły inwestycyjne zostaną zaprezentowane w dwóch zestawieniach: wg. rodzaju wymaganej inwestycji oraz wg. ułożenia przestrzennego tj. obiektu którego dotyczą.

W podziale według rodzaju inwestycji

 1. Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej i/lub oświetlenia na wyjazdach z osiedla:
  1. na ul. Mościckiego do wiaduktu/ul. Gazowej/ul. Karwińskiej
  2. na ulicy Centralnej od ul. Semaforowej do ul. Konduktorskiej
 2. Wyznaczenie śluz rowerowych przy przejściach dla pieszych na osiedlu
 3. Utwardzenie / wybrukowanie ulic:
  1. Laotańskiej, odcinek od ul. Wiaduktowej do ul. Warszawskiej,
  2. Gruzińskiej, w szczególności na odcinku od nowych inwestycji do ul. Polnej
 4. Remont lub budowa chodnika wzdłuż ulic
  1. ul. Centralnej
  2. ul. Birmańska
  3. ul. Chińskiej
 5. Wyznaczenie miejsc postojowych
  1. przy ul. Centralnej, w szczególności w pobliżu Apteki/przychodni
  2. przy boisku Orlik
 6. Wybudowanie nowych placów zabaw:
  1. przy zbiegu ulic Polnej i Nepalskiej (w pobliżu basenu)
  2. przy terenie na zbiegu ulic Warszawska i Laotańskiej
  3. przy boisku Orlik
 7. Wyniesienie i oznakowanie przejść dla pieszych
  1. na ul. Mościckiego na wysokości ul. Topolowej
  2. między parkiem a boiskiem Orlik
  3. na ul. Polnej
 8. Stworzenie parku / skweru z wybiegiem dla psów na terenach byłych ogródków działkowych u zbiegu ulic Laotańskiej i Warszawskiej
 9. Zbudowanie toru / strzelnicy łuczniczej w okolicy Parku Brochowskiego.
 10. Zbudowanie sieci czujników smogu na Brochowie wraz ze stacją informacyjną przy jednej z częściej uczęszczanych
 11. Postawienie fontanny w Parku Brochowskim
 12. Postawienie poidełek miejskich w okolicy kościoła oraz parkach
 13. Wybudowanie nowej ścieżki spacerowej przedłużającej ul. Polną aż do Parku Koreańskiego wraz z ławkami wzdłuż ulicy Polnej (przy ROD Hiacynt)
 14. Przebudowa przystanków autobusowych przy jezdni na zatoczki z uwagi na coraz większe natężenie ruchu samochodowego
 15. Postawienie ławek w parku przy ul. Koreańskiej
 16. Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulic w szczególności
  1. ul. Konduktorskiej
  2. ul. Mościckiego
  3. otoczenia boiska Orlik
 17. Wysprzątanie i zasianie łąki na działce między szkołą a przedszkolem
 18. Wykonanie ogrodzenia boiska KS Brochów tak by spełniało wymogi licencyjne ligi wobec klubu
 19. Poszerzenie zatoki kiss & ride przy Szkole Podstawowej
 20. Rewitalizacja centrum Brochowa – uporządkowanie i zagospodarowanie skweru między ul. Pakistańską, Afgańską

W podziale według głównych obszarów, których dotyczy najwięcej wniosków

 1. Ul. Mościckiego
  1. Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej
  2. Wykonanie oświetlenia
  3. Budowa chodnika
  4. Wyznaczenie śluz rowerowych na przejściach
  5. Wyniesienie przejść dla pieszych
  6. Postawienie tablicy informacyjnej o jakości powietrza
  7. Wykonanie zatoczek dla autobusów
 2. Ul. Laotańska
  1. Utwardzenie odcinka od ul. Wiaduktowej do Warszawskiej
  2. Rewitalizacja obszaru zielonego u zbiegu ulic Laotańskiej i Warszawskiej, budowa placu zabaw i/lub parku/skweru z wybiegiem dla psów
 3. Orlik
  1. Wyznaczenie miejsc postojowych
  2. Oświetlenie ulic
  3. Wyniesienie przejść dla pieszych
  4. Budowa strefy dla dzieci i placu zabaw
  5. Wykonanie ogrodzenia boiska Klubu Sportowego Brochów
 4. Ul. Centralna / Chińska
  1. Remont chodnika
  2. Wykonanie trasy rowerowej
  3. Wyniesienie przejść dla pieszych i wyznaczenie śluz rowerowych
  4. Oświetlenie
  5. Wyznaczenie miejsc postojowych przy aptece/przychodni
  6. Wykonanie zatoczek dla autobusów
 5. Park Brochowski / przy ul. Koreańskiej
  1. Budowa fontanny
  2. Budowa strzelnicy łuczniczej/toru
  3. Postawienie poidełka
  4. Ustawienie ławek
  5. Utworzenie ścieżki łączącej dwa parki
 6. Okolice Szkoły Podstawowej
  1. Wyniesienie przejść dla pieszych
  2. Oświetlenie
  3. Poszerzenie zatoczki kiss&ride koło szkoły
  4. Uporządkowanie terenu zielonego
  5. Nowy plac zabaw
 7. Centrum Brochowa
  1. uporządkowanie i zagospodarowanie skweru między ul. Pakistańską, Afgańską

Pomysły nieinwestycyjne

W ramach konsultacji zgłoszono również pomysły nieinwestycyjne, które nie mogą być realizowane ze środków Funduszu Osiedlowego, ale powinny zostać wymienione w notatce z konsultacji:

 1. Cykliczne kino plenerowe latem w parku lub w innym miejscu;
 2. Częsty patrol straży, żeby sprawdzali czym ludzie palą w piecach.
 3. Zachęcenie operatora Orange do przeniesienia linii napowietrznej pod ziemię z ewentualną instalacją światłowodu.
 4. Lobbing za kolejnym dużym marketem na osiedlu
 5. Utworzenie punktu wymiany książek – bookcrossing

Wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział
w konsultacjach serdecznie dziękujemy za nadesłane pomysły. Na listopadowej sesji Rada Osiedla podejmie uchwałę dotyczącą wyboru pomysłów do kart zadań, które zostaną zgłoszone urzędowi do realizacji w ramach Funduszu Osiedlowego.

Notatkę sporządził w dniu 1.11.2019 Piotr Szymański. Notatka została przekazana UM Wrocław.

Brochowskie projekty we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2019

Głosujmy razem na projekty brochowskie we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim: 296 (skwery) i 300 (park)! 296: Brochowskie Skwery – zadbane i odnowione [ETAP 1] oraz Park Brochowski: elektryfikacja, oświetlenie, toalety, nasadzenia, łącznik zielony do ul. Koreańskiej [Etap 2].

Porządek sesji Rady Osiedla Brochów nr XXXVIII/19 w dniu 19.02.2019

Ogłoszono porządek sesji Rady Osiedla na dzień 19.02.2019.

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Spotkanie z Prezydentem 22.02
 4. Zadania organizacyjne:
  1. Festyn
  2. Fundusz czasu wolnego
  3. Spotkanie noworoczne 22.02
 5. Przyjęcie sprawozdań z działalności i finansowego za rok 2018
 6. Opinia Rady Osiedla do projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia z sesji 17.01.2019
  1. zmieniającej uchwałę nr LX/1423/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia
  2. zmieniającej uchwałę nr LX/1424/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia
 7. Pisma bieżące i wolne wnioski
 8. Zamknięcie sesji

Sesja odbędzie się 19.02.2019 o godzinie 18:00 w budynku przy ul. Koreańskiej 1a. Sesję poprowadzi przewodniczacy Rady: Marek Sadowski.

Projekty zgłoszone przez Radę Osiedla do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

4 lutego 2019 o 23:59 minął czas zgłaszania projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Po konsultacjach z mieszkańcami i decyzjach podjętych na ostatniej sesji radny Piotr Szymański – w imieniu Rady Osiedla – zgłosił 6 projektów Brochowskich do WBO2019.

Projekty oczekują na weryfikację, po weryfikacji, na osobnym spotkaniu liderów projektów brochowskich, zostaną wybrane 2 projekty: 1 osiedlowy i 1 ponad osiedlowy, które będziemy wspólnie promować.

Zgloszone projekty osiedlowe

296: Brochowskie Skwery – zadbane i odnowione [ETAP 1]

Celem projektu jest doprowadzenie do odnowy, rewitalizacji i uporządkowania brochowskich skwerów:

 • pl. Mongolskiego
 • pl. Indyjskiego
 • dwóch skwerów przy ul. Mościckiego (skrzyżowanie z Syjamską i z Semaforową)

Z tych lokalizacji regularnie korzystają mieszkańcy Brochowa, mogłyby one tworzyć funkcjonalną i atrakcyjną przestrzeń publiczną, której na osiedlu brakuje poprzez:

 • uporządkowanie zieleni, dokonanie nasadzeń drzew, krzewów,
 • uporządkowanie parkowania i wjazdu/wyjazdu na tych skwerach, gdzie obecnie istnieją miejsca do parkowania, wyznaczenie miejsc parkingowych wokół skweru
 • zabezpieczenie skweru przed dzikim parkowaniem (krawężnikiem lub zieloną barierą jak np. krzewy),
 • oświetlenie tam, gdzie go jeszcze brak
 • umieszczenie ławek, kubłów na śmieci/pojemników na psie odchody – w miarę możliwości budżetowych
 • wyrównanie tras pieszych, a tam gdzie jest to uzasadnione – również budowa chodnika na wyznaczonych trasach – w miarę możliwości budżetowych.

297: Rewitalizacja podwórek na zabytkowego osiedla kolejowego na Brochowie [ETAP 1]

Osiedle kolejowe jest najstarszym założeniem urbanistycznym na Brochowie od lat oczekującym na rewitalizację. W ostatnich latach zarówno miasto jak i wspólnoty zaczeły remonty kamienic, a Urząd Miasta zamówił koncepcje rewitalizacji kolejnych swoich budynków. Rewitalizacji wymagają jednak nie tylko budynki ale i przestrzeń między nimi.

Chcemy uporządkować i zrewitalizować podwórka historycznego osiedla kolejowego przy ul. Chińskiej poprzez:

 • uporządkowanie zieleni, dokonanie nasadzeń drzew, krzewów,
 • uporządkowanie parkowania i wjazdu/wyjazdu na tych skwerach, gdzie obecnie istnieją miejsca do parkowania, wyznaczenie miejsc parkingowych wokół skweru
 • zabezpieczenie skweru przed dzikim parkowaniem (krawężnikiem lub zieloną barierą jak np. krzewy),
 • oświetlenie tam, gdzie go jeszcze brak
 • umieszczenie ławek, kubłów na śmieci/pojemników na psie odchody – w miarę możliwości budżetowych
 • wyrównanie tras pieszych, a tam gdzie jest to uzasadnione – również budowa chodnika na wyznaczonych trasach – w miarę możliwości budżetowych.

Zgłoszone projekty ponadosiedlowe

276: Pętla na Bieńkowicach: budowa pętli autobusowej z systemem Park & Ride wraz z zapleczem społecznym dla pracowników MPK przy ul. Boiskowej

W ramach tego projektu chcemy wykonać jak najwięcej prac związanych ze stworzeniem pętli dla autobusów z zapleczem społecznym dla kierowców i parkingiem P+R przy ul. Boiskowej.

Celem projektu jest stworzenie istotnej infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością dla południowo-wschodnich osiedli Wrocławia – pętla autobusowa z P+R przy ul. Boiskowej pozwoli na zwiększenie częstotliwości i liczby linii jeżdżących na Brochów i Bieńkowice przez Gaj, Tarnogaj, Jagodno i Przedmieście Oławskie, jak również pozwoli na przesiadanie się z aut na autobusy mieszkańcom gmin ościennych, co zmniejszy korki i zwiększy dostępność i liczbę podróży komunikacją zbiorową.

300: Park Brochowski: elektryfikacja, oświetlenie, toalety, nasadzenia, łącznik zielony do ul. Koreańskiej [Etap 2]

W ramach projektu chcemy kontynuować rozwój parku Brochowskiego i przygotowanie go do większej liczby mieszkańców i nowych aktywności, dlatego planujemy: – dokończyć zaczętą w poprzednim WBO elektryfikację i oświetlenie parku – postawić od 1 do 3 toalet w zależności od ostatecznie oszacowanych w konsultacjach potrzebach – stworzyć zieloną aleję łączącą park Brochowski z parkiem na południu ul. Koreańskiej – pozostałe środki przeznaczyć na ławki, kosze na śmieci i dodatkowe nasadzenia lub inną formę rozwoju zieleni w parku

Kolejne inwestycje deweloperskie w krótkim czasie znacznie zwiększają liczbę mieszkańców, a przez to i użytkowników parku. Pojawienie się nowych mieszkańców to nie tylko konieczność rozwoju rozmiarowego parku (nowe drzewa, ławki, kosze na śmieci) , ale także lepszego przygotowania parku do celów rekreacyjnych (jak np. spacery czy bieganie stąd oświetlenie lub aleja łącząca dwa parki), organizacji wydarzeń dla mieszkańców (do czego potrzebny jest prąd), czy też zaadresowanie regularnie zgłaszanego przez mieszkańców problemu braku toalet.

304: Ratusz Brochowski: centrum dla mieszkańców – remont i wyposażenie wyższych pięter

Rozpoczął się remont ratusza w celu stworzenia na dolnych kondygnacjach budynku centrum opieki dziennej dla seniorów. Jednocześnie Urząd Miasta nie przeznaczył środków na remont wyższych kondygnacji, które mogłyby służyć mieszkańcom. Rada Osiedla opracowała wraz Urzędem Miasta koncepcję dla tych przestrzeni – potrzebne są jednak środki by wykonać remont.

W ramach projektu chcemy zrealizować remont i wykończenie wyższych kondygnacji Ratusza nad tymi, których remont został już zabudżetowany:

 • salki konferencyjno-kinowej
 • sal i przestrzeni do rekreacji: zajęć grupowych, oferowania form spędzania czasu wolnego, spotkań mieszkańców i aktywności organizacji pozarządowych
 • przestrzeni co-workingowej dla mieszkańców
 • biura rady osiedla

305: Rynek Brochowski: sfinansowania odzyskania przez miasto terenu przy ul. Semaforowej

Sukces rewitalizacji rynku na Psim Polu pokazuje jak ważne dla dawnych małych miasteczek wcielonych do Wrocławia jest posiadanie zorganizowanej przestrzeni rynku otoczonej budynkami z usługami w parterach. Aktualnie najlepsza do tego celu działka na Brochowie została przekazana w użytkowanie wieczyste przez Urząd Miasta dla Spółdzielni Księże, która może ten teren zabudować. Mimo kolejnych monitów ze strony rady osiedla, Urząd Miasta nie podejmuje prób odzyskania tej kluczowej dla osiedla działki, a jednocześnie ciągnący się już 15 lat temu proces aktualizacji MPZP dla tego terenu sugeruje, że nie będzie możliwe zapewnienie mu nalezytej ochrony. W ramach tego projektu chcemy zabezpieczyć środki dla uratowania działki.

W ramach tego projektu chcemy sfinansować odzyskanie przez Gminę Wrocław przekazanego w użytkowanie wieczyste terenu Brochowskiego rynku. W przyszłości chcemy jako doprowadzić do powstania użytecznej przestrzeni publicznej w tym miejscu.

Porządek sesji Rady Osiedla Brochów nr XXXVII/19 w dniu 05.02.2019

Ogłoszono porządek sesji Rady Osiedla na dzień 05.02.2019.

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Spotkanie z Prezydentem 22.02
 4. Zadanie „czas wolny” – czy będziemy się ubiegać o dofinansowanie.
 5. Spotkanie noworoczne 22.02 – kwestie organizacyjne
 6. Spotkanie z przedstawicielami innych rad – kwestie organizacyjne
 7. Festyn – kwestie organizacyjne
 8. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2018
 9. Pisma bieżące:
  • sprawa zniszczenia systemu korzeniowego drzew przy Ratuszu
  • sprawa poszerzenia parku Brochowskiego
  • informacja do Wydziału Zdrowia o potrzebie nowej przychodni
  • ponowienie pisma do Kauflandu po kontakcie ze strony firmy
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie sesji

Sesja odbędzie się 05.02.2019 o godzinie 18:00 w budynku przy ul. Koreańskiej 1a. Sesję poprowadzi przewodniczacy lub wiceprzewodniczacy Rady.

Protokół nr XXXVI/19 z sesji Rady Osiedla w dniu 22.01.2019

Sesję prowadził: Piotr Szymański, wiceprzewodniczący Rady.Obecność: 12 radnych obecnych, 3 nieobecnych: Józef Narolski, Ryszard Hardej, Marek Górecki. Spotkanie w sprawie basenu na Brochowie.Goście : z-ca prezesa spółki Aquapark p. Rańda Paweł i p. Dominik Kłosowski Dominik radny…

Ciąg dalszy Protokół nr XXXVI/19 z sesji Rady Osiedla w dniu 22.01.2019

Starsze