Fundusz Osiedlowy: konsultacje

Fundusz Osiedlowym jest nowym narzędziem finansowym dla Rad Osiedli we Wrocławiu. Uruchomiony on został przez prezydenta miasta – Jacka Sutryk. W ramach budżetu każde osiedle otrzyma określoną pulę środków i będzie mogło je przeznaczyć na realizację wybranego projektu inwestycyjnego.

Rada Osiedla Brochów dysponuje kwotą około 300 tysięcy złotych rocznie. Organizowane są konsultacje społeczne dotyczące wydatkowania tych środków. Polegają one na tym, że mieszkańcy osiedla mogą zgłaszać swoje pomysły w formie elektronicznej w terminie 21-28.10.2023 lub w formie papierowej przekazując je na spotkaniu lub na dowolnej sesji rady osiedla.

Fundusz Osiedlowy Brochów – inwestycje

W ramach Funduszu Osiedlowego mogą być realizowane wyłącznie inwestycje, których zakres mieści się w katalogu zadań gminy i jednocześnie są zgodne z poniższymi zasadami:

 • nie naruszają przepisów prawa;
 • nie są sprzeczne z decyzjami kierunkowymi, z planami Prezydenta Wrocławia, ze strategiami i programami realizowanymi przez miasto;
 • nie zakładają wytworzenia infrastruktury poza gminą;
 • nie zakładają wytworzenia infrastruktury na niedozwolone nieruchomości;
 • nie generują niewspółmiernych kosztów eksploatacji;
 • nie są sprzeczne z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu tych celów;
 • nie przekraczają alokacji środków w danym cyklu;
 • nie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
 • nie naruszają zasad poszanowania dobrych obyczajów;
 • nie przekraczają czasu realizacji;
 • nie skupiają się wyłącznie na dokonaniu przez gminę czynności prawnej.
Oceń:
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]

Dodaj komentarz